ขอนแก่น เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มรับภาวะผู้ป่วยโควิด-ล้นเตียง (มีคลิป)

2

จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 1 แห่ง เป็นแห่งที่ 3 รองรับภาวะผู้ป่วยล้นเตียง โดยจะมีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรืออาการน้อยได้จำนวน 200 คน

        เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 ก.ค.2564 ที่หอพักศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานเกษตรท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจความเรียบร้อยก่อนทำการเปิดใช้อาคารในวันนี้วันแรก ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว คือผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อย โดยมีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลบ้านไผ่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการให้การรักษาผู้ป่วย หลังจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นขึ้น

        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการประกาศปิดแคมป์คนงานและล็อกดาวน์ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งโครงการรับผู้ป่วยกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่นที่รับรักษาผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลสนาม 1 ที่ใช้หอพักนักศึกษา 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 2 ที่ใช้พุทธมณฑลอีสาน มีผู้ป่วยติดเชื้อเข้าพักรักษาเต็มอัตราแล้ว การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 3 โดยใช้หอพักศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานเกษตรท่าพระ จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 คน โดยโรงพยาบาลบ้านไผ่เป็นผู้ดูแล และความร่วมมือสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ,เทศบาลตำบลท่าพระ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่ได้รับบริจาคสิ่งของจากองค์กรหน่วยงานเอกชน ห้างร้านต่างๆ ทำให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 3 มีความพร้อมสูงสุดสามารถเปิดบริการและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

        และขณะนี้โรงพยาบาล ทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลชุมชนใน 26 อำเภอ ได้มีการขยายเตียงเพิ่มขึ้นอีกกว่า 110% ขณะนี้ได้ให้บริการผู้ป่วยเต็มจำนวนแล้ว นอกจากนี้โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง ยังได้มีการขยายเตียงเพิ่ม รวมถึงได้มีการประสานกับโรงแรมในการจัดตั้งเป็นโฮสพิเทล อย่างน้อย 6 โรงแรมที่เตรียมพร้อมให้บริการและบางส่วนได้เปิดให้บริการไปแล้ว

        ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่เป็นคนขอนแก่นและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้มีการเตรียมพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นขึ้นอีกแห่ง โดยอยู่ในระหว่างขั้นตอนการประเมินความพร้อมในการจัดทำให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมทั้งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 คือ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ พล ร. 3 และแห่งที่ 6 ที่อาคารหอพักโรงงานกระทิงแดง ในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์ ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างการประเมินตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขที่กำหนด

        นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับในอนาคตทุกอำเภอ ทุกท้องถิ่น ได้มีการสำรวจอาคารในการจัดตั้ง Local Quarantine การทำความเข้าใจการเตรียมชุมชนในเรื่อง Community Isolation และการเตรียมในการ ทำ Home Isolation เพื่อให้ทุกคนที่มีอาการหนักเบาแตกต่างกันได้รักษาตามอาการ เพื่อเปิดห้องที่โรงพยาบาลให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้รับการดูแลรักษาด้วยเครื่องมือที่เต็มประสิทธิภาพสูงสุด และมีศูนย์บริหารจัดการเตียง ภายใต้การดูแลของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนลดภาระความเสี่ยงในการไม่เป็นผู้รับเชื้อรายใหม่และแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นจนเป็นผลทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีภาระมากขึ้นจึงขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง