ผลตรวจบุคลากรทางการแพทย์รพ.ขอนแก่น 113 คนที่กักตัว ผลเป็นลบทั้งหมด (มีคลิป)

1

ผลตรวจบุคลากรทางการแพทย์รพ.ขอนแก่น 113 คนที่กักตัว ผลเป็นลบทั้งหมด เตรียมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม

บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น 113 คน ที่ถูกกักตัว 14 วันเนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 คน ซึ่งทั้งหมดผลเป็นลบเตรียมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมในวันที่ 26 เม.ย.2564 นี้ ผอ.สั่งปรับแผนบุคลากรแยกเป็น 2 ชุดซึ่งแต่ละชุดจะร่วมปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในแต่ละกะที่เข้าเวร หากพบมีการติดเชื้อสั่งเปลี่ยนยกชุดทันที ตามมาตรการป้องกันสูงสุด

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 เม.ย.2564 ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น ยังคงมีประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เดินทางมาตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ลดจำนวนลงหลังจากโรงพยาบาลได้งดรับตรวจเชิงรุก เนื่องจากพบบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 5 คนติดเชื้อไวรัสโควิด-19มาจากภายนอก ซึ่งทางโรงพยาบาลได้มีประกาศถึงนโยบายและมาตรการการดำเนินงานในการลดการตรวจจำนวนผู้ป่วยเรื้อรัง ที่สามารถรับยาที่บ้านได้นอกจากนี้ยังได้ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น เพื่อลดความแออัด ซึ่งหลังจากที่โรงพยาบาลขอนแก่นได้ออกประกาศแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 คน ทำให้ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อซึ่งมีทั้งแพทย์และพยาบาลเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว 113 คน จำนวน 14 วัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งดเยี่ยม ปิดหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 และหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต 1 และขอความร่วมมือโรงพยาบาลเครือข่ายงดส่งต่อผู้ป่วยในรายที่ไม่จำเป็น เกลี่ยกำลังบุคลากรทางการแพทย์ที่เหลืออยู่คอยให้บริการประชาชน

พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ที่มีบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 คน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ต้องกักตัวถึง 113 คนนั้น ปัจจุบันเหลือเพียง 20 คนที่ยังต้องกักตัวอยู่ส่วนอื่นๆได้ทำการกักตัวครบแล้วและมีผลเป็นลบ ทำให้โรงพยาบาลต้องบริหารจัดการบุคลากรที่มีอย่างจำกัดเพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ามารับบริการวันละกว่า 4,000 คน สำหรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อโควิด-19 ทั้ง 113 คน ไม่พบเชื้อแล้ว ทุกคนทยอยกักตัวครบกำหนดตามระยะเวลาที่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ในช่วงระหว่างวันที่ 10 – 27 เม.ย. 2564 และคาดว่าวันที่ 26 เม.ย.2564 ทั้งหอผู้ป่วยที่ปิดไปและบุคลากรทั้งหมดสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ในครบทุกหอผู้ป่วยและเปิดบริการได้ตามปกติ โดยให้แต่ละกลุ่มงานมีแผนสำรองอัตรากำลัง โดยจัดทีมทำงานเป็น 2 ทีม และแบ่งหน้าที่กันชัดเจน โดย 1 ทีมจะเข้ากะพร้อมกันตามชั่วโมงทำงานร่วมกันไปตลอด ส่วนอีกทีมก็จะปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกัน หากทีมใดทีมหนึ่งติดโควิด-19 ก็จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวทั้งทีมเพื่อกักตัวและทำการรักษา และจะเกลี่ยกำลังอีกทีมมาปฏิบัติหน้าที่แทน

สำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับว่าแม้ในช่วงนี้เหนื่อยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ที่ต้องให้บริการประชาชน แต่กำลังใจยังดีโดยกลุ่มพยาบาลพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทันทีหากมีเหตุฉุกเฉิน โดยหัวหน้าแต่ละกลุ่มงานจะเน้นย้ำกับบุคลากรให้ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง