ขอนแก่นเตือนผู้โดยสารตรวจสอบตารางบินเนื่องจากมีการปรับเวลาและเส้นทางบินต่อเนื่อง

1

สนามบินขอนแก่น ยังเข้ม! ตรวจคัดกรองคนเข้า-ออก ผ่านระบบเทอร์มอลเกตอย่างเข้มงวด จัดชุดพ่นยาฆ่าเชื้อ-ทำความสะอาดรถเข็นและสัมภาระผู้โดยสารทุกใบ ขณะที่สายการบินหยุดให้บริการเส้นทางภูเก็ตแล้ว แนะผู้โดยสารตรวจสอบตารางบินอย่างละเอียด เนื่องจากมีการปรับเวลาและเส้นทางการบินต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 เม.ย.2564 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่อาคารทั้งภายในและภายนอก อาคารที่พักผู้โดยสาร รวมไปถึงการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส, เคาท์เตอร์สายการบิน รวมไปถึงกระเป๋าขนสัมภาระของผู้โดยสาร ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด รวมไปถึงการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขอนแก่น ที่ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตำรวจท่องเที่ยว คอยกำกับการลงทะเบียนการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ทันทีที่เครื่องบินเดินทางมาถึงผู้โดยสารทุกคนจะต้องผ่านการลงทะเบียนคิวอาร์โค้ดของกรมท่าอากาศยานและคิวอาร์โค้ดของ จังหวัด รวมไปถึงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกระเป๋าของผู้โดยสารและสัมภาระทุกใบที่เดินทางมากับสายการบินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้การปรับลดเที่ยวบินในการให้บริการของสายการบินต่างๆมีการแจ้งมายังสนามบินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ขอยกเลิกเที่ยวบิน ที่ให้บริการทุกวันจันทร์, พุธ, ศุก ร์และวันอาทิตย์ ในเส้นทาง ขอนแก่น-เชียงใหม่ และ ขอนแก่น-ภูเก็ต อันมีผลจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ทำให้ในขณะนี้สายการบินไทยแอร์เอเชีย,สายการบินไทยไลออนแอร์,สายการบินไทยสมาย์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ตแอร์ ได้ปรับลดเที่ยวบินลง ซึ่งผู้โดยสารต้องประสานงานร่วมกับสายการบินและตรวจสอบตารางการบินอย่างรอบคอบ เนื่องจากขณะนี้ขอนแก่นเปิดให้บริการในเส้นทางขอนแก่น-เชียงใหม่,ขอนแก่น-หาดใหญ่,ขอนแก่น-สุวรรณภูมิ และ ขอนแกน-ดอนเมือง ในบางเที่ยวบิน,ยางวันและบางเวลา เท่านั้น โดยเที่ยวบินสุดท้ายจะเดินทางออกจากขอนแก่น ไม่เกินเวลา 20.00 น.ของทุกวัน

“ด้านมาตรการควบคุมและป้องกันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทุก 2 ชั่วโมงเจ้าหน้าทีทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทุกจุดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นจุดนั่งพักคอย,บันไดเลื่อน,ลิฟต์,ห้องน้ำ หรือแม้กระทั่งร้านค้า และร้านอาหารต่างๆ และในเวลาประมาณ 20.30 น.ของทุกวัน การทำความสะอาดครั้งใหญ่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและการพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในอาคารที่พักผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก , พื้นที่สายการบิน รวมไปถึงจุดพักรอต่างๆจะถูกทำคามสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเข้มข้น ขณะเดียวกันสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางมากับสายการบินทุกชิ้นจะถูกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เมื่อถูกลำเลียงเข้าสู่สานพาน จึงขอแจ้งผู้โดยสารว่าหากมีละอองน้ำ หรือสัมภาระเปียกระหว่างการลำเลียงนั้นคือน้ำยาฆ่าเชื้อที่ทางสนามบินได้ทำความสะอาดตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด”

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การตรวจคัดกรองคนเข้า-ออก ทั้งที่เดนิทางกับสายการบินและผู้ที่เดินทางเข้า-ออกภายในท่าอากาศยาน ทุกคนจะต้องผ่านระบบตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือเทอร์มอลเกต (Termal Gate) ที่ติดตั้งที่ประตูทางเข้า-ออกทุกจุด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับควบคุมอย่างเข้มข้น รวมไปถึงการจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่กระจายอยู่โดยรอบสนามบิน ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้ที่มาใช้งานที่สนามบินได้ปลอดภัยและเป้นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ในภาพรวม

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง