ขอนแก่น: อ.อุบลรัตน์ บูรณาการความร่วมมือจัดอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

IMG_8695

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อไม่นานนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนพระบาทท่าเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ ได้มอบหมายให้ ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมและดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ โดยมี นายชาติชาย แก้วเรือง ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ และคณะ พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโรคพิษสุนัขบ้า การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและรับผิดชอบ รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าด้วย.

/////////////////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง