ขอนแก่น ประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

IMG_8522

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประชาชัย บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

ในพิธีดังกล่าว นายไกรสร ได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้จุดธูปเทียนบูชาและเริ่มพิธีตักน้ำ โดยมีการบวงสรวงเทพยดาและเทพารักษ์ที่ดูแลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดได้หยิบขันสาครเพื่อตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

เมื่อเสร็จสิ้นการตักน้ำ ขันสาครถูกนำไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อรอทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 และจะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ พระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง โดยมีข้าราชการและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) นี้เป็นสระรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 21.9 เมตร มีผนังขอบสระเรียงด้วยศิลาแลง และพื้นสระเป็นดินธรรมชาติที่มีตาน้ำซึมตลอดปี น้ำจากบ่อนี้เคยใช้ในพระราชพิธีสำคัญหลายครั้ง เช่น พระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี 2530 และ 6 รอบในปี 2542 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10 ในปี 2562

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง