ศูนย์ CI ขอนแก่น ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดด้วยทีมฟุตบอล วงดนตรี และการปลูกผัก

IMG_8444

หน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมส่งมอบอุปกรณ์กีฬา วัตถุดิบการผลิต และสอนอาชีพ ช่วยผู้ป่วยกลับคืนสู่สังคม

ศูนย์ฟื้นฟูผู้บำบัดยาเสพติด Community Isolation (CI) อ.เมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดำเนินการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบครบศาสตร์ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและทักษะชีวิต เช่น การตั้งทีมฟุตบอล ปลูกผัก และสร้างวงดนตรี

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567 เวลา 11.00 น. นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬา รองเท้า เสื้อกีฬา วัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหาร ข้าวสาร และไข่ไก่ ให้กับผู้ที่เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์ฯ ตามนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล

นายชินกร แก่นคง กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์ CI มีผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมด 33 คน ซึ่งมาจากตำบลต่าง ๆ ในเขต อ.เมืองขอนแก่น ผู้ป่วยเหล่านี้ได้เข้ารับการบำบัดตามแนวทางของรัฐบาล โดยมีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านทักษะวิชาชีพ และด้านสันทนาการ เช่น การจัดตั้งทีมฟุตบอล 7 คน เริ่มตั้งวงดนตรี และเรียนรู้การปลูกผักที่ศูนย์ 19 พอเพียง

นอกจากนี้ ยังมีการสอนทักษะอาชีพต่าง ๆ ที่ตนเองถนัดจาก กศน. และเทศบาล อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่อยากกลับเข้าเรียนหนังสือได้มีการเรียนรู้ตามที่แพทย์กำหนด นายชินกร ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนและส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วย ซึ่งการได้รับอุปกรณ์กีฬา วัตถุดิบการประกอบอาหาร จะเป็นการเติมเต็มและเพิ่มพลังใจให้กับผู้ป่วยได้ฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคม

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ กล่าวเสริมว่า กำลังใจที่มอบให้อาจจะไม่มากนัก แต่ก็เป็นการส่งมอบความตั้งใจจริงให้กับผู้ป่วย ขอให้ผู้ป่วยทุกคนมีความเข้มแข็งและชนะใจตัวเอง เพื่อลดปัญหายาเสพติดในสังคม และสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้ใหญ่ใจดีที่ต้องการสนับสนุนการฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถกลับคืนสู่สังคมและครอบครัวได้อย่างอบอุ่นในเร็ววันนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง