มุกเก่า…. มุกใหม่…. ประเทศไทย

ปะจัน

“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในวันนี้ กลายเป็น ผลลัทธ์ ของเมื่อวาน

มนุษย์ มี 3 วัน ที่จะใช้ชีวิต คือ เมื่อวาน  วันนี้  และ พรุ่งนี้

เมื่อวาน” ใช้ไปหมดแล้ว “วันนี้” คือ วันที่กำลังยืนอยู่  “พรุ่งนี้” ไม่รู้จะมีไหม.. เพราะชีวิตแสนสั้น

การวางแผน จึงต้องมีสติ ในการคิด พวกเราวางแผนชีวิตตัวเอง และครอบครัว การทำมาหากิน การใช้จ่าย หาเงิน เก็บเงิน สร้างครอบครัว เรียนหนังสือ ทำงาน วน ๆ เป็นวัฎจักรแบบนี้กันใช่ไหม

เมื่อนำไปกาง “เทียบวง” กับการทำงานของรัฐบาล ก็มีลักษณะไม่ต่างกัน แต่เป็นสเกลใหญ่ ของคนทั้งประเทศ กว่า 67ล้านคน โดยผ่านระบบตัวแทนที่พวกเขา มีเสียงส่วนใหญ่ ตามแนวทางประชาธิปไตย เลือกเข้าไปบริหาร เรียกว่า “รัฐบาล” แล้วแบ่งงาน 20 กระทรวง กันไปบริหารงาน

การบริหารงาน ย่อมต้องมีการวางแผน กางงาน บูรณาการแต่ละกระทรวง ร่วมกัน ด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาประเทศ ตามโรดแมพ ที่วางไว้ หรือเรียกอีกคำว่า  แผนยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งวางไว้ มองภาพยาว 20 ปี ข้างหน้า ซึ่งรัฐบาลมีการจัดทำไว้แล้ว โดยอาจมีการปรับระหว่างทางได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มักเรียกกันว่า ตามความเหมาะสม นั่นแหละ

********************************

เมื่อเห็นภาพเดียวกัน ทั้งแบบส่วนตัว และแบบขยาย แล้ว ลองกลับมาทบทวน ประเทศไทย เมื่อ  30-40 ปี ก่อน ประเทศไทย เป็นที่หนึ่ง ในทุกด้าน

มาบัดนี้ ตกอันดับ รั้งท้ายในหลายด้าน อาจเกิดจากหลายปัจจัย ถามว่า รู้กันไหม ? เกินกว่าคำว่า “รู้” แต่ พวกเราอาจเห็นประโยชน์ “ส่วนรวม” ยังน้อย

ข่าวการปิดโรงงาน กว่า 1,700 แห่ง  การปิดตัวของธุรกิจภาคเอกชน อย่าง ร้านสุกี้ ชาบู ชื่อดัง ที่เคยถูกปาก อย่าง Hot Pot , ไดโดมอน

และล่าสุด การปิดตัวของ “โรบินฮู๊ด”  ไรเดอร์ ค่ายแบงค์สีม่วง รับภาระขาดทุนกว่า 5,000 ล้านบาท แม้จะวางตำแหน่งว่า เป็นการทำ CSR แต่หากกำลังแรงพอ ก็อาจทำไปได้ต่อ เพราะเป็นการช่วยคนตัวเล็ก ให้มีงานทำ วิ่งไรเดอร์ มียอดขายอาหาร และแบ่งเบาค่าครองชีพของผู้ออเดอร์สินค้า

มาวันนี้….วัยของประเทศที่มากขึ้น ยังใช้มุกเดิม มุกเก่า และคนก็แก่ ไปตามวัย……

คำถาม ว่า รัฐบาล รู้ปัญหา เหล่านี้ไหม ? 

คำตอบ คือ เกินคำว่ารู้ แต่จะทำหรือไม่ ต่างหาก ที่เป็นคำถาม ???

………………………

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง