6 ข้อควรระวังในการเขียน Resume สมัครงานที่ดูเกินจริง

_23efb92e-f38b-4993-b952-909081a846ef

              ผู้สมัครงานหลายคนมักกรอกความสามารถเกินจริงในเรซูเม่ โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่บ่อยครั้งถูกระบุว่า “ใช้ได้ดี” ทั้งที่ไม่เป็นจริง ฝ่ายบุคคลบางองค์กรอาจไม่ตรวจสอบ แต่บางแห่งอาจมีการทดสอบหรือให้สัมภาษณ์กับหัวหน้าชาวต่างชาติ ผลที่พบคือผู้สมัครไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามที่ระบุ ซึ่งการกระทำเช่นนี้มีผลเสียหลายประการ

             การระบุทักษะภาษาอังกฤษเกินจริงสร้างความผิดหวังให้ฝ่ายบุคคลหรือผู้สัมภาษณ์ เมื่อพบว่าทักษะไม่ตรงกับความเป็นจริง นอกจากนี้ยังลดความน่าเชื่อถือในความซื่อสัตย์ของผู้สมัคร ลดโอกาสในการได้งาน และสร้างความสับสนว่าผู้สมัครมีความสามารถตามที่ระบุหรือไม่

             การมีพนักงานที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในเรซูเม่ ทำให้องค์กรสูญเสียความเชื่อมั่นในการเลือกผู้สมัคร รวมถึงเสียชื่อเสียงหากผู้สมัครผ่านเข้าทำงานได้ ฝ่ายบุคคลที่หละหลวมอาจถูกมองว่าไม่ซื่อสัตย์ ความสามารถที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงสร้างความขาดความไว้วางใจในองค์กร ผู้สมัครอาจถูกพิจารณาว่าไม่น่าเชื่อถือในอนาคต

            ดังนั้น ผู้สมัครต้องระมัดระวังในการระบุทักษะภาษาอังกฤษในเรซูเม่เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียเหล่านี้ ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีในเมืองไทยมีระดับแตกต่างกัน สาเหตุมาจากการศึกษาเบื้องต้นที่ไม่ได้คุณภาพ สภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ขาดโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และข้อจำกัดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

            การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาที่สองนอกจากภาษาไทยมีความจำเป็น ช่วยให้มั่นใจมากขึ้นในการสมัครงานและเปิดโอกาสในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขึ้น.

Leave a Response

ใส่ความเห็น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง