เลือก สว.ขอนแก่น รอบเช้าเสร็จแล้ว พบบางกลุ่มไม่เลือกตนเองแต่เลือกให้คนอื่น กกต.เฝ้าจับตาเข้ม พร้อมจับสลากแบ่งสายรอบไขว้กลุ่มทันที

IMG_6771

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 มิ.ย. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมอเนกประสงค์ อ.เมืองขอนแก่น สถานที่ที่ กกต.ขอนแก่น กำหนดให้เป็นสถานที่ของการเลือก  สว.ระดับอำเภอ เขต อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เวลา 09.00 น.พร้อมกันทั่วทั้งประเทศโดยมีนายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.ขอนแก่น และนายศิวกร มิตรราช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อ.เมืองขอนแก่น ในฐานะ ผู้อำนวยการเลือก สว.ระดับอำเภอ  เขต อ.เมืองขอนแก่น ได้ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการการเลือก ให้กับผู้สมัครได้รับทราบ

 โดยสรุปข้อมูลจากการรายงานตัวของผู้สมัคร พบว่ามีผู้มารายงานตัว ครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ โดยมีผู้ไม่มารายงานตัว จำนวน 4 คน โดย ในการเลือกระดับอำเภอเขต อ.เมืองขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้สมัครได้รับทราบว่า มีผู้สมัคร จำนวน 14 กลุ่มอาชีพ ที่จะต้องดำเนินการเลือกกันเองในรอบแรก ส่วนอีก 6 กลุ่ม ไม่ต้องเลือกกันเอง เนื่องจากมีผู้สมัครไม่เกิน 5 คน

สำหรับในขั้นตอนการเลือกใช้เวลาดำเนินการไม่ถึง 30 นาที ก็สามารถทราบผลการเลือกในรอบแรก โดยกระบวนหลังจากนี้ จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกในรอบแรก เพื่อเข้าสู่กระบวนเลือกในรอบที่ 2 ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ให้ตัวแทนผู้สมัครจากทั้ง 20 กลุ่ม ไปทำการจับสลากแบ่งสาย และเข้าสู่กระบวนการเลือกในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการเลือกแบบไขว้ 

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.ขอนแก่น

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า  ภายหลังจาก ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการการเลือก ให้กับผู้สมัครได้รับทราบ โดยสรุปข้อมูลจากการรายงานตัวของผู้สมัคร พบว่ามีผู้มารายงานตัว ครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ และมีผู้ไม่มารายงานตัว จำนวน 4 คน โดย ผอ.การเลือกฯ ได้ประกาศให้ผู้สมัครได้รับทราบว่า มีผู้สมัคร จำนวน 14 กลุ่มอาชีพ ที่จะต้องดำเนินการเลือกกันเองในรอบแรก ส่วนอีก 6 กลุ่ม ไม่ต้องเลือกกันเอง เนื่องจากมีผู้สมัครไม่เกิน 5 คน สำหรับในขั้นตอนการเลือกใช้เวลาดำเนินการไม่ถึง 30 นาที ก็สามารถทราบผลการเลือกในรอบแรก โดยจากการสังเกตการณ์ พบว่ามีบางกลุ่มอาชีพ ไม่ลงคะแนนให้ตัวเอง

“การไม่ลงคะแนนให้ตนเองสามารถดำเนินการได้ เป็นไปตามกฎหมาย แต่ ก็จะถูกนำไปเป็นข้อสังเกตและติดตามตรวจสอบในการเลือกในรอบถัดไปว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการทุจริตการเลือกตั้งหรือไม่”

Leave a Response

ใส่ความเห็น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง