“กระทรวงการคลังส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงโลว์ซีซั่น: หน่วยงานและองค์กรหักรายจ่ายได้สองเท่า บุคคลธรรมดาหักค่าทัวร์และโรงแรมได้สูงสุด 15,000 บาท”

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ

กระทรวงการคลังเปิดมาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรองช่วง Low Season

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศมาตรการภาษีใหม่ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองช่วง Low Season ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 โดยมี 2 มาตรการหลัก คือ มาตรการภาษีกระตุ้นสัมมนาในประเทศสำหรับนิติบุคคล และมาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรองสำหรับบุคคลธรรมดา

สำหรับนิติบุคคล มาตรการภาษีกระตุ้นสัมมนาในประเทศอนุญาตให้นำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ดังนี้

 1. หักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดใน “จังหวัดท่องเที่ยวรอง” หรือพื้นที่ท่องเที่ยวที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
 2. หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1
 3. ในกรณีที่การสัมมนาเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ตามข้อ 1 และข้อ 2 หากแยกรายจ่ายได้ให้หักตามพื้นที่ที่เกิดขึ้น แต่หากแยกไม่ได้ให้หัก 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

สำหรับบุคคลธรรมดา มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรองอนุญาตให้นำค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือค่าที่พักในโรงแรม โฮมสเตย์ไทย หรือสถานที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดท่องเที่ยวรอง มาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ทั้งสองมาตรการต้องมีการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ดร.เผ่าภูมิระบุว่า มาตรการเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นทั้งการท่องเที่ยวในเมืองรองและการท่องเที่ยวในช่วง Low Season เพื่อเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อ 55  เมืองรอง รับสิทธิลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 2567 ดังนี้

ภาคเหนือ 16 จังหวัด

 • เชียงราย
 • พิษณุโลก
 • ตาก
 • เพชรบูรณ์
 • นครสวรรค์
 • สุโขทัย
 • ลำพูน
 • อุตรดิตถ์
 • ลำปาง
 • แม่ฮ่องสอน
 • พิจิตร
 • แพร่
 • น่าน
 • กำแพงเพชร
 • อุทัยธานี
 • และพะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด

 • อุดรธานี
 • อุบลราชธานี
 • หนองคาย
 • เลย
 • มุกดาหาร
 • บุรีรัมย์
 • ชัยภูมิ
 • ศรีสะเกษ
 • สุรินทร์
 • สกลนคร
 • นครพนม
 • ร้อยเอ็ด
 • มหาสารคาม
 • บึงกาฬ
 • กาฬสินธุ์
 • ยโสธร
 • หนองบัวลำภู
 • และอำนาจเจริญ

ภาคกลาง – ภาคตะวันออก – ภาคตะวันตก 12 จังหวัด

 • ลพบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • นครนายก
 • สระแก้ว
 • ตราด
 • จันทบุรี
 • ราชบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • ปราจีนบุรี
 • ชัยนาท
 • อ่างทอง
 • และสิงห์บุรี

ภาคใต้ 9 จังหวัด

 • นครศรีธรรมราช
 • พัทลุง
 • ตรัง
 • สตูล
 • ชุมพร
 • ระนอง
 • นราธิวาส
 • ยะลา
 • และปัตตานี.
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง