เตรียมพร้อมจัดงานอีสานสร้างสรรค์ปลายมิ.ย.นี้

IMG_6205

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA ขอนแก่น ประกาศเตรียมพร้อมจัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ปลายเดือนมิถุนายน 67 นี้ โดยนำอัตลักษณ์ความเป็นอีสานทั้งงานฝีมือ อาหาร และการแสดงมานำเสนอในธีม “สะออนเด้” โดยจัดในพื้นที่ย่านกังสดาล ติดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เมื่อเวลา 13.30 น. นายสักก์สีห์ พลสันติกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น หรือ CEA ขอนแก่น ได้นำเสนอความพร้อมในการจัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ หรือ Isan Creative Festival ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่สำนักงาน CEA ซึ่งอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นย่านกังสดาล บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ ซึ่งมีหน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

โดยนายสักก์สีห์ กล่าวว่า ในปีนี้ CEA ได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ ซึ่งจัดเป็นปีที่ 4  แล้ว เพื่อนำเสนอความเป็นอีสานผ่านธีมการจัดงานชื่อ “สะออนเด้” เพื่อนำเสนอความพรั่งพร้อมของอีสานในด้านต่าง ๆ ที่ล้วนแล้วแต่น่าชื่นชม โดยคำว่าสะออนเด้ แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “Proud of ISAN” คือความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานที่จะแสดงออกในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการแสดง งานฝีมือ และอาหารการกิน ที่จะนำมาจัดเสนอให้ได้ชมจากเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วอีสาน

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานต้องการให้กลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มนักสร้างสรรค์ นักธุรกิจ ประชาชนในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในพื้นที่อื่น ๆ ได้มาชม เพื่อหวังให้เกิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งธุรกิจของนักสร้างสรรค์อีสานให้ได้ โดยเฉพาะตลาดศิลปะที่นำไปจัดแสดงและแลกเปลี่ยนกันที่ตึกแก่นในย่านศรีจันทร์ขอนแก่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในย่านโคลัมโบหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น และย่านสตีทฟู๊ดกังสดาลที่จะจับมือกับ สสส. มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่นทำให้เป็นย่านอาหารปลอดภัย และอาหารน่าทานเพื่อให้เป็นหมุดหมายสำหรับสายชอบอาหารต้องมาเดินย่านสตรีทฟู๊ดกังสดาล รวมถึงตลาดดีคักมาเก็ตที่ตั้งอยู่ที่สำนักงาน CEA ก็จะนำเอาผลิตภัณฑ์สินค้าที่สร้างสรรค์มาจำหน่ายด้วยเช่นกัน

“การทำงานของ CEA จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อดึงพลังของคนอีสานที่มีอยู่ออกมาโชว์ โดยเน้นผลงานเด่น ๆ ดี ๆ เพื่อให้นำมาต่อยอดเกิดแรงบันดาลใจให้กันได้ จนให้สมคำว่า “สะออนเด้” และอยากประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเตรียมมาเยือนเมืองขอนแก่นในช่วงเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ และขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้คนมาเยือนจังหวัดขอนแก่นเยอะๆ ด้วยเช่นกัน”นายสักก์สีห์ กล่าว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง