ค่าแรง กับ เสียงค้าน 01 ตุลา : 400 บาท ทั่วประเทศ ??

ข่าวขอนแก่น Web Cover

“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

กูรูคนข่าว” ท่านหนึ่ง เคยเปรยกับผู้เขียนว่า คุณไม่ต้องกลัวไปดอกนะ ว่า คนข่าวจะมีข่าวอะไร มากมายให้ทำข่าวกันได้ทุกวัน เพราะโลกใบนี้ อยู่ในอุ้งมือพวกเรา ที่ถึงกันหมดทุกตารงนิ้วของโลกในนี้ ยุคออนไลน์ ยิ่งไม่ต้องห่วง เดี๋ยวรู้กันได้ ทั่วโลก…..

แล้วก็จริงตามคำเปรยนั้น เพราะพวกเราเสพข่าวกันจนเพลียรายวัน….เสพข่าวกันเป็นเรื่องฮอ..ฮอต เป็นกระแส เป็นระยะ  สื่อจึงมีผลกับวิถีชีวิตของพวกเรา ด้วยการนี้

อย่างข่าวน้องแตงโมดาราสาว ข่าวน้องชมพู่ ข่าวกินข้าว 10ปี  ข่าวนายกเศรษฐาถูกสอย ข่าว การมี สว.ชุดใหม่ และ คงมีข่าวอื่นๆ ผุดขึ้นมาอีก

แต่ข่าวนี้ ข่าวที่กระทบเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการแข่งขัน ที่เมืองไทย ไม่ใช่เป้าหมายการลงทุนที่มีค่าแรงต่ำอีกต่อไป และไม่ใช่เป้าหมายของการมีแรงงานคุณภาพ เพราะการพัฒนาบุคลากรของเรา ด้านการศึกษา การทำงาน ประสิทธิภาพ ยังต้องทบทวน เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน

ข่าวที่ยัง คุ..กรุ่นราวเป็น ระเบิดเวลา (อีกลูก) ที่ผู้บริหารประเทศ ควรให้ความสำคัญ และลงมือจัดการแบบเร่งด่วน โดยปราศจากเหตุผลทางการเมืองที่หวังเสียงข้างมาก จากผู้ใช้แรงงาน แต่สุดท้าย หากกิจการล้ม คนเดือดร้อน ตวัดกลับมาที่ ผู้ใช้แรงงาน และประเทศชาติ ที่เสียหาย

เรื่อง นโยบายค่าแรง ของรัฐบาลเศรษฐา ประกาศเมื่อปลายปี 2566 ว่า จะปรับค่าแรงขั้นต่ำ เป็น 400 บาท ทั่วประเทศ แรงงานเฮนายจ้างเครียด

13 เมษายน 2567 ปรับดั่งใจนึก ให้ 10 จังหวัด มีค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ต่อวัน

01 ตุลาคม 2567 ประกาศจะปรับ เป็น  400 บาท ต่อวัน ทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด

นายจ้าง ช็อค

ภาคเอกชน ร่วมกันคัดค้าน ทันที….หอการค้า 76 จังหวัด ทั่วประเทศ, สมาคมการค้า 95 แห่ง สภาองค์กรนายจ้าง 16 แห่ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พิจารณา จากหลักการและเหตุผล ของภาคเอกชนแล้ว นั้น น่ารับฟัง เช่น บอกว่า การปรับค่าแรงขั้นต่ำ ควรกระทำโดยไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซง, ควรทำตาม พ... คุ้มครองแรงงาน พศ. 2541, ควรมีมาตรฐานแรงงาน ใช่ว่า จะจ้าง 400 บาทรวด (เพราะหากฝีมือดี ยอมรับได้ หากจะจ้างมากกว่า 400 บาท) ที่สำคัญ รัฐบาลควรรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนหากไม่ฟัง จะตีความว่า เป็น เผด็จการ ไหม…. ฝ่ายค้าน ทำไม เงียบจัง……

ต้องมารอ “วัดใจ” ว่า รัฐบาลจะมีท่าที อย่างไร กับแนวทางการบริหารพัฒนาประเทศชาติ เพราะงานของท่านผู้นำ ไม่เพียงแต่ บินไปดูงานต่างประเทศ หรือนั่งซดก๋วยเตี๋ยว แล้วโพสต์เชียร์กัน เท่านั้น นะ…..

มันน่าแปลกที่ ภาคเอกชน ต้องมารอ วัดใจ ทั้งที่ภาครัฐ ควรคิด มองภาพกว้างของประเทศได้ด้วยตัวเอง รอวัดใจ รอไป….. ประเทศชาติ รอไม่ได้ เพื่อนบ้านแซงไปหมดแล้ว…..

………………………………………………

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง