“วันวิสาขบูชา” วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  – 22 พฤษภาคม 2567

สีเหลือง สีทอง เรียบง่าย วิสาขบูชา Instagram Post

“วันวิสาขบูชา” อีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 พุทธศาสนิกชนต่างก็เตรียมตัวทำบุญไหว้พระ เวียนเทียน ในวันสำคัญวันนี้

“วันวิสาขบูชา” มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ คือเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  

  1. วันประสูติ พระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติที่ป่าลุมพินีวัน
  2. วันตรัสรู้ เจ้าชายสิทธัตถะ ออกผนวชได้ 6 ปี พระชนมายุ 35 พรรษา ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
  3. วันปรินิพพาน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา ณ เมืองกุสินารา

วิสาขบูชา” ของบ้านเรานั้น เป็น “วันหยุดราชการ” นอกจากนี้ในปี 2542 องค์การสหประชาชาติ ได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า “Vesak Day” และเป็นวันสำคัญสากล หรือ International Day อีกด้วย

วันวิสาขบูชา” ชาวพุทธทำกิจกรรมอะไรบ้าง

ในวันนี้พุทธศาสนิกชน จะทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา รวมถึงช่วงเย็นจะมีการเวียนเทียน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง