อำเภอบ้านแฮด ประสานท้องถิ่น ระดมจัดหาถังน้ำ แจกจ่ายและเติมน้ำให้ต้นมะม่วง บรรเทาผลกระทบ ขาดน้ำ แห้งเหี่ยวและยืนต้นตาย

IMG_4554

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2567 นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นางสุภาพร สายสุด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วย นายพงษ์ศิริ  โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง   นางสุลภา  เถาทวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  ได้นำน้ำไปลงยังแปลงมะม่วงที่ประสบปัญหามะม่วงยืนต้นตาย และเหี่ยวเฉา  เนื่องจากขาดแคลนน้ำ  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดน้ำ ในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์  และตำบลหนองแซง

โดยอำเภอบ้านแฮด  ร่วมกับส่วนราชการได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนถังบรรจุน้ำ  จำนวน 9 ถัง  ดังนี้  ถังน้ำกลางหมู่บ้าน 6 ถัง  สำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น 1 ถัง  ชาวสวนหามาเอง 2 ถัง ไปแจกจ่ายและให้ความช่วยเหลือชาวสวนมะม่วงที่ประสบปัญหา ดังนี้ 1.สวนคุณนพดล สำราญ  5 ถังความจุ 6,000 ลิตร 2.สวนคุณบัวลี  กองพา 1 ถัง ความจุ 2,000 ลิตร 3.สวนพ่อคำหลา   สันเทพ  1 ถัง ความจุ 2,000 ลิตร 4.สวนคุณวิชาติ  มาสภา 2 ถัง ความจุ 8,000 ลิตร  เจ้าของสวนจัดหามาเอง 5. อีก 2 ถัง  ขนาด 2,000 ลิตร รอเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมารับเพื่อหมุนเวียนใช้รดต้นมะม่วง

สำหรับการเติมน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง  และ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  นำน้ำมาเติมวันละครั้งช่วงเวลาประมาณ 10:00 น.ในแต่ละวัน เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นมะม่วงขาดน้ำ ต้องแห้งเหี่ยวและยืนต้นตายต่อไป

///////// นายไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าว จ.ขอนแก่น รายงาน /////////

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง