ทน.ขอนแก่นติวเข้มแกนนำเด็กและเยาวชนในชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ

IMG_4337

ทน.ขอนแก่นติวเข้มแกนนำเด็กและเยาวชนในชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ รับมือช่วงปิดเทอมหลังพบอากาศร้อนเด็กๆลงเล่นน้ำหลายพื้นที่หวั่นเหตุร้ายเกิดขึ้น

ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำเทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 2 โดยมี นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทน.ขอนแก่น นำแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายก ทน.ขอนแก่น กล่าวว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ประกอบกับขอนแก่น เป็นพื้นที่สีแดง มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน มากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 หรือจำนวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ขณะที่การสอนว่ายน้ำที่มีอยู่ยังไม่เน้นเรื่องของทักษะความปลอดภัยทางน้ำ วิธีการเอาชีวิตรอด และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่เด็กควรจะได้เรียนรู้ 

“เทศบาลฯจึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำเทศบาลนครขอนแก่นขึ้น  เพื่อฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติให้ความรู้ทักษะในการว่ายน้ำ ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ วิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน้ำได้ ทั้งยังคงเป็นการสร้างความรู้และความตระหนัก ในการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำหรับเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 โดยใช้หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด กระทรวงสาธารณสุข”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงปิดภาคเรียนปีนี้ ซึ่งสภาพอากาศร้อนจัดจะเห็นได้ว่าสวนสนุก สวนน้ำ รวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ มีเด็กๆลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนจำนวนมาก การอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนซึ่งเทศบาลฯทำการอบรมครบทั้ง 4 เขตจะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันตนเองทั้งยังคงเป็นแกนนำที่จะช่วยเพื่อนๆหากเกิดอันตรายเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จในทุกรุ่นที่อบรมจะพบว่า เด็กๆสามารถลอยตัวในน้ำและสามารถช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้อีกด้วย

4 พ.ค. 67

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง