แม่บ้านมหาดไทย ร่วมวัดป่าพุทธญาณรังษี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ-เงินขวัญถุง ส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ยากไร้ -ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในเขต ต.พระลับ

IMG_3971

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 เม.ย.2567 พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง,พร้อมด้วยพระมหาพันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน,ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี  ,นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น,นายวินัย  ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ และ นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายก ทต.พระลับ นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนในเขต ต.พระลับ ทั้ง 19 หมู่บ้าน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และเงินขวัญถุง ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  สำหรับการมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการในพื้นที่ ต.พระลับ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี

พระมหาพันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน,ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี  ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และคนพิการในเขต ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น เป็นแนวทางการดำเนินงานที่วัดฯ ร่วมกับเหล่ากาชาด,ฝ่ายปกครองและเทศบาล ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนที่จะส่งมอบกำลังใจ ส่งมอบความสุข และส่งมอบน้ำใจจากผุ้ให้สู่ผู้รับด้วยถุงยังชีพที่ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น และเงินขวัญถุง ซึ่งสิ่งของทังหมดผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาบริจาคให้กับวัดและวัดดำเนินการจัดทำเป็นถุงและแจกจ่ายให้กับผุ้ที่มีรายชื่อตามที่่ชุมชนได้นำเสนอขึ้นมา

“ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 หลังเทศกาลสงกรานต์ วัดได้ประสานงานร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาและเหล่ากาชาดจังหวัดในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายแลุะคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับถุงยังชีพและเงินขวัญถุง ครอบคลุมพื้นที่ 198 หมู่บ้าน รวม 38 รายโดยได้มีการส่งมอบสิ่งของ เงินขวัญถุงและกำลังใจ รวมทั้งการสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสื่อให้เห็นว่าวัดและชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการแบ่งปันทั้งในส่วนของวัดที่ได้รับการบริจาคและสนับสนุนจากผุ้มีจิตรศรัทธา การที่หน่วยงานหรือผู้ที่ทราบข่าวในการดำเนิกิจกรรมของวัดก็จะมีการสนับสนุนสิ่งของ มาเพื่อสมทบกับทางวัดเพื่อให้วัดนั้นได้ดำเนินการนำไปมอบส่งต่อให้ยังผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในเขตตำบลพระลับ ต่อไป  อย่างไรก์ตามการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและส่งมอบกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ ต.พระลับ และทุกพื้นที่ที่ประสานขอรับการสนับสนุนมานั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปในทุกวันสำคัญหรือทุกไตรมาสของปี ซึ่งจะลดรายจ่ายและเติมเต็มความสุขจากผู้ให้สู่ผู้รับได้อย่างดีอีกด้วย”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง