พื้นที่ป่า ของไทย เพิ่ม 4 %

พื้นที่ป่า ของไทย เพิ่ม 4 %

“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

       อากาศร้อนอบอ้าวกันทั่วไทย รวมทั้งอุณหภูมิทางการเมือง ก็ร้อนฉ่า…ไม่น้อยไปกว่ากัน

       ชวนคุยเรื่องเย็นใจ ให้ร่ม ให้เย็นใจกันเถอะ….

       หน่วยงานระดับสากล คือ เวิลด์แบงค์- World Bank สำรวจ พื้นที่ป่า ทั่วโลก พบว่า ในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา  ชาวโลก ทำพื้นที่ป่า ลดลง 2 %  หรือราว กว่า 9 แสน ตารางกิโลเมตร

       กระแส ชาวโลก บอกและเชิญชวนกันว่า พวกเราควรช่วยกันปลูกต้นไม้ แต่พบว่า อาจเป็นการยาก และ ต้องมีค่าใช้จ่าย แต่หน่วยงานใหญ่ และรัฐบาลของแต่ละประเทศ ก็ไม่ลดละความพยายาม

       ในรอบ 20 ปี ของการสำรวจ (2544-2564) พบข้อมูล ของแต่ละประเทศ ที่รณรงค์การปลูกต้นไม้ จนเกิดมรรคผล สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้เป็นจำนวนไม่น้อย จนทำให้ค่าเฉลี่ย ของพื้นที่ป่าไม้ ของทั่วโลกไม่ลดลง จนน่าวิตก กังวล…..เย็นใจขึ้นมาทันใด

       5 อันดับแรก ของประเทศที่เพิ่มพื้นที่ป่าได้มากสุด ได้แก่ 

       จีน : 424,962 ตารางกิโลเมตร หรือราว 24 %

       สหรัฐอเมริกา : 57,406 ตารางกิโลเมตร หรือราว  2%

       รัสเซีย : 54,564 ตารางกิโลเมตร หรือราว  1 %

       อินเดีย : 46,449 ตารางกิโลเมตร หรือราว  7 %

       เวียดนาม : 27,745 ตารางกิโลเมตร หรือราว  23 %

       ส่วน ประเทศไทย ของเรา มีพื้นที่ป่า เพิ่มขึ้น 7,315 ตารางกิโลเมตร หรือราว 4 % ขึ้นชาร์ท เป็นอันดับที่ 14 ของโลก

       ปลูกต้นไม้ ต้องใช้เวลา ให้เติบโต การสร้างชาติให้มั่นคง ก็เช่นกัน การวางแผนยุทธชาติของชาติ จึงควรต้องวางเป็นโรดแมพ- Roadmap  เป็นถนนให้ประชาชนได้เดิน ตามแนวทางของ “ผู้นำ” ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ใช่เพียงคิดว่า เพียง 4 ปี ที่ตนมีอำนาจ….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง