สรุป 7 วันอันตราย อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอนแก่น เสียชีวิต 12 ราย เพิ่ม7รายจากปีที่แล้ว อุบัติเหตุ 43 ครั้ง

IMG_3226

ปิดศูนย์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบปีนี้คนเสียชีวิต จำนวน 12 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 7 ราย อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด  จำนวน 43 ครั้ง ลดลงจากปี 2566 จำนวน 5 ราย ผู้ว่าฯสั่งคุมเข้มวินัยจราจร บนถนนสายรองเพิ่มมากขึ้น

 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 เม.ย.2567 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะกรรมการ ฯ ฝ่ายต่างๆและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติทางงถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามมาตรการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย  ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. ซึ่งขอนแก่น มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด  จำนวน 43 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 36 ราย แยกเป็นชาย 30 ราย   หญิง 6 ราย ซึ่งลดลงจากปี 2566 จำนวน 6 ราย, มีผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย แยกเป็นชาย 9 ราย  หญิง 3 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 7 ราย ซึ่ง อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 19 ครั้ง รองลงมา คือ มัญจาคีรี จำนวน 4 ครั้ง และ อำเภอกระนวน จำนวน 4 ครั้ง

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น

“ขอนแก่นมีพื้นที่เชื่อมโยงติดต่อกับหลายจังหวัดในระดับภูมิภาคมีการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก  โดยมีการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาล การเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นมากขึ้น โดยเฉพาะจุดหมายปลายทางของการเล่นน้ำที่ถนนข้าวเหนียว ทำให้ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพอากาศร้อนทำให้มีประชาชนออกมาเล่นน้ำ ดื่มสังสรรค์เพื่อคลายร้อนในช่วงเทศกาล และจากการตรวจสอบพบว่าปีนี้จำนวนอุบัติเหตุลดลง / บาดเจ็บลดลง ซึ่งถือเป้นจุดจุดแข็ง ในการดำเนินการลดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานถอดบทเรียนหาข้อแก้ไขปรับปรุงเชิงลุกให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้ฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดเหตุ ต้องมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนอย่างจริงจัง ให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตลอดทั้งปีกับประชาชนในพื้นที่ ผ่านสื่อ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และเวทีการประชุมสัมมนาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการรับรู้มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการคุ้นชินกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง