รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ขอนเเก่น” ประจำปี 2567

IMG_3155

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย (Songkarn in Thailand, traditional Thai New Year festival) “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ขอนเเก่น” ประจำปี 2567

15 เม.ย.67 เวลา 18.00 น. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย (Songkarn in Thailand, traditional Thai New Year festival) “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์จังหวัดขอนเเก่น” ประจำปี 2567

โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด นายไกสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวรายงาน โอกาสนี้ นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คู่สมรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ผู้เเทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายธีรศักดิ์ ธีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนเเก่น ดร.สมยงศ์ เเก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมอีสาน เเละประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนเเก่น นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนเเก่น นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนเเก่น ส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วม ณ บริเวณเวทีการเเสดงศิลปวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนเเก่น หน้าธนาคารกรุงเทพ ถนนข้าวเหนียวชมชุดการเเสดงมหาสงกรานต์ Cover dance festival การเเสดงโขน On Ground

จากนั้น เดินทางไปยังเวทีกลาง ร่วมชมการเเสดง เเสง สี เสียง ตำนานนางสงกรานต์ จากวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ เเละนางสาวเเอนโทเนีย โพซิ้ว มิสยูนิเวิร์สไทยเเลนด์ 2023 เเละรองมิสยูนิเวิร์ส 2023 ที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นนางสงกรานต์ประจำปี 2567 นางมโหธรเทวีให้เกียรติร่วมเเสดงด้วย จากนั้น นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้เเอลกอฮอล์ โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนเเก่นกล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 1.6 แสนคน ณ บริเวณ ถนนข้าวเหนียว อำเภอเมือง จังหวัดขอนเเก่น เป็นการทุบสถิติที่เคยบันทึกในกินเนสบุ๊คเมื่อหลายปีก่อน

กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อน Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านการท่องเที่ยวรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของวธ.ในการสร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลก ด้วยการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสประเพณี “สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year Festival)” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อปี ๒๕๖๖ ซึ่งรัฐบาลและวธ.มีเป้าหมายผลักดันให้ประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็น ๑ ใน ๑๐ เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของโลก

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง