รมว.วัฒนธรรมเล่นสงกรานต์สิมโบราณอายุกว่า150ปีที่วัดไชยศรี ขอนแก่น

IMG_3073

“รมว.เสริมศักดิ์” ควง “แม่แดง ระเบียบรัตน์” ร่วมงานประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั่งเดิม วัดไชยศรี พร้อมสักการะพระพุทธรูปและชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ฮูปแต้ม” ภายในสิมโบราณอายุกว่า 150 ปี

ชมคลิป

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 เมษายน 2567 ที่วัดไชยศรี บ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ภริยา และคณะ เดินทางร่วมงานประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิม วัดไชยศรี ประจำปี 2567 โดยมีพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาว ต.สาวะถี ให้การต้อนรับ ด้วยการผูกผ้าขาวม้า ตามธรรมเนียมอีสาน จากนั้นได้เข้ากราบสักการะพระประธานภายในสิมอีสานโบราณ ซึ่งเป็นพระอุโบสถเก่าแก่ อายุกว่า 150 ปี ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ฮูปแต้มสินไซ” ที่ยังคงความงดงาม ก่อนที่จะร่วมสรงน้ำอบน้ำหอมพระพุทธรูปที่ชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่บริเวณหน้าสิมอีสานโบราณ ก่อนที่จะเดินทางเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ทักทายชาวชุมชน และขึ้นเวทีเปิดงานสงกรานต์ฯ วัดไชยศรี ซึ่งการจัดงานประเพณีสงกรานต์อีสานดั่งเดิมนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ ต.สาวะถี ได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.67 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมสำคัญของการจัดงานที่วัดไชยศรี คือ การประกอบพิธีเสียเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ประจำปี พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปลงสรงน้ำอบน้ำหอม

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ความสำคัญกับการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรม สู่การต่อยอดซอฟพาวเวอร์ สร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2566 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกโลกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นงานสงกรานต์ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการผสมผสานระหว่างบุญสงกรานต์อีสานดั่งเดิม ให้เข้ากับเทศกรานต์สงกรานต์ยุคสมัยใหม่ สร้างความสนุกสนานและดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เดินทางมาร่วมเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมากในทุก ๆ ปี สามารถสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง