บวงสรวงเจ้าเมืองมัญจาคีรี เชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีและเพื่อความเป็นสิริมงคล

IMG_2475

ชมคลิป

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 7 เมษายน 2567 ที่ศาลเจ้าเมืองมัญจาคีรี ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น สภาวัฒนธรรมอำเภอมัญจาคีรี และชาวอำเภอมัญจาคีรี ประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าเมืองมัญจาคีรี ที่ชื่อ “จางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ” เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดี จนชาวมัญจาคีรี อยู่กันอย่างสงบสุขมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และพระครูสถิตสมณคุณ(หลวงพ่อสมาน ถาวโร)เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสำนัก บ้านโนนสำนัก ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยในพิธีบวงสรวงนั้น พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์จนจบ จากนั้นประธานฝ่ายฆราวาส  ก็ดำเนินการผูกผ้าเจ็ดสีที่องค์จางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ เจ้าเมืองมัญจาคีรี จากนั้นร่วมกับประชาชนชาวมัญจาคีรีจุดธูปที่เครื่องเซ่นไหว้ เป็นอันเสร็จพิธี

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ศาลเจ้าเมืองมัญจาคีรีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ประชาชนในอำเภอมัญจาคีรี ให้ความเคารพ สักการะ กราบไหว้บูชา ขอพร โดยในช่วงต้นเดือนเมษายนหรือก่อนวันสงกรานต์ของทุกๆปี ชาวอำเภอมัญจาคีรี จะร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงท่านเจ้าเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัว ซึ่งทราบว่าชาวอำเภอมัญจาคีรี ทำติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตสมัยรัฐกาลที่ 5 มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเชิดชูเกียรติของท่านเจ้าเมือง ซึ่งนับว่าท่านมีเกียรติประวัติโดดเด่นมาอย่างยาวนาน และทราบว่าท่านเจ้าเมืองยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างจังหวัดขอนแก่น และสร้างประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทยอีกหลายเหตุการณ์ 

การทำพิธีบวงสรวงท่านเจ้าเมือง ในการเชิดชูเกียรติแด่ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติและภูมิถิ่นถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ส่งต่อและสืบทอดมานับรุ่นต่อรุ่น และทำให้เห็นว่า ชาวอำเภอมัญจาคีรีเป็นอำเภอตัวอย่าง ในการดำเนินการ “สำนึกบุญคุณผู้สร้างแผ่นดิน” และเป็นแบบอย่างการ “สืบสานและต่อยอดsoft power” ที่เป็นรูปธรรม ตามแนวนโยบายระดับชาติสืบไป

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง