เรือนจำขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมของกระทรวงแรงงาน แห่งแรกของกรมราชทัณฑ์

IMG_2225

เรือนจำขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมของกระทรวงแรงงาน แห่งแรกของกรมราชทัณฑ์ ฝึกฝีมือเสริมศักยภาพผู้ต้องขัง พ้นโทษมีงานทำทันทีพร้อมใบรับรองที่ถูกต้อง ขณะที่หลายหน่วยงานประสานขอรับการทดสอบทั้งปี

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 3 เม.ย.2567 ที่เรือนจำกลางขอนแก่น นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น พร้อมด้วย นายภิญโญศักดิ์ เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง เรือนจำกลางขอนแก่น เข้าตรวจเยี่ยมกระบวนการฝึกช่างอุตสาหกรรมและช่างเชื่อมอาร์กโลหะ ซึ่งเรือนจำกลางขอนแก่น ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ได้ทำการจัดฝึกอบรมช่างอุตสาหกรรมในกลุ่มช่างเชื่อม ตามความร่วมมือที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นตามที่กำหนด

นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้เรือนจำกลางขอนแก่น ผ่านการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัดตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในกลุ่มช่างเชื่อม ซึ่งถือเป็นศูนย์ทดสอบแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ที่ผ่านมาเรือนจำกลางขอนแก่น ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ทำการฝึกอบรมและจัดหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้ต้องขังที่มีความสนใจในเรื่องช่างอุตสาหกรรม โดยเฉพาะช่างเชื่อม ช่างไม้ และฝีมือช่างตามความถนัด ในขณะที่เมื่อทุกคนผ่านการอบรมตามหลักสูตรระยะสั้นมาแล้ว ซึ่งทุกปี เรือนจำกลางจะเปิดอบรมปีละ 3 รุ่นๆละ 30 คนตามระเบียบของกระทรวงแรงงาน ดังนั้นเมื่อทุกคนผ่านการอบรมแล้ว จะต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้ใบรับรองในการนำไปประกอบอาชีพช่างเชื่อมที่เป็นมาตรฐาน ตามกฎหมายที่กำหนด

“ เรือนจำกลางขอนแก่น ได้หารือไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อขออนุญาตเสนอตัวเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในกลุ่มช่างเชื่อม และพร้อมที่จะดำเนินการตามระเบียบและเงื่อนไขที่กระทรวงแรงงานกำหนด ทุกขั้นตอน จึงเริ่มดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จนในที่สุดความร่วมแรงร่วมใจของคณะทำงานทุกฝ่าย จึงทำให้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการแต่งตั้งที่ถูกต้องด้วยช่องทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชุดแรก 5 ช่องโดยมีคณะกรรมการทดสอบทั้งหมด 3 คนทำการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ตามห่วงเวลาของการทดสอบตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด”

นายจักร กล่าวต่ออีกว่า ในปี 2567 เรือนจำกลางขอนแก่น ได้กำหนดให้มีการอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะ ซึ่งเป็นกลุ่มช่างที่ตลาดแรงงานต้องการอย่างมาก โดยจะทำการอบรมทั้งหมด 3 รุ่นๆละ 30 คนซึ่งมีผู้ต้องขังสนใจสมัครเข้าร่วมรับการอบรมครบทั้งหมดแล้ว ขณะที่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรับใบอนุญาตและใบประกอบอาชีพตามที่กฎหมายกำหนด มีหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะจากสถาบันการศึกษา หรือภาคเอชกนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับพนังกานประสานขอรับการทดสอบภาคปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการเปิดการทดสอบนั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์และระเบียบของกระทรวงแรงงาน ตามห้วงเวลาและจำนวนผู้ที่เข้ารับการทดสอบกำหนด ทำให้ขณะนี้ผู้ต้องขัง ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถด้านช่างฝีมือต่างเริ่มทำการฝึกซ้อมและเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมเข้ารับการทดสอบ ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในด้านการพัฒนาสภาพจิตใจ และการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังตามความถนัด คืนคนดีสู่สังคมพ้นโทษไปมีงานทำและได้รับการรับรองตามมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง