มาแล้วตามคำเรียกร้อง ขอนแก่นลิงก์ เปิดห้องซื้อขาย ห้องขอนแก่นตลาดแตก Open Chat เข้ากลุ่ม 👇

IMG_1857

🎉 มาแล้วตามคำเรียกร้อง ขอนแก่นลิงก์ เปิดห้องซื้อขาย ห้องขอนแก่นตลาดแตก Open Chat

ห้องขอนแก่นตลาดแตก มีกฎกติกาการใช้งาน ดังนี้

1.ห้ามโพสต์ขายสินค้าบริการที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดี

2.ห้ามรีโพสต์สินค้าเดิมที่เคยโพสต์ไปแล้ว

3. khonkaenlink เป็นเพียงศูนย์กลางให้ใช้บริการซื้อ-ขาย ที่สมาชิกผู้ใช้บริการเป็นผู้ติดต่อกันเอง ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายของสมาชิกในOpen Chat แห่งนี้

4. khonkaenlink ไม่รับผิดชอบ ข้อตกลงการซื้อ-ขาย หรือเหตุผิดพลาดใดๆ ซึ่งเกิดจากการติดต่อซื้อขายใน Open Chat แห่งนี้

5.ให้ท่านใช้บริการด้วยการระมัดระวังในการ ซื้อ-ขาย จากบุคคลที่ใช้บริการประกาศซื้อ-ขายใน Open Chat แห่งนี้

6.โพสต์ที่มีการลง ซื้อ-ขาย ไม่ถูกต้องตามเจตนารมย์หรือขัดต่อระเบียบที่วางไว้ ทีมงานขอนแก่นลิงก์มีสิทธิลบโพสต์ หรือตัดสมาชิกออกโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เข้ากลุ่ม “ขอนแก่นตลาดแตก” ได้ที่ https://bit.ly/3VAFj12

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง