เทศบาลนครขอนแก่นเปิดปฎิบัติการรับชำระภาษี 67 มั่นใจปีนี้เก็บได้ทะลุ 200 ล้านบาทแน่นอน

IMG_1666

เทศบาลนครขอนแก่นเปิดปฎิบัติการรับชำระภาษี 67 มั่นใจปีนี้เก็บได้ทะลุ 200 ล้านบาทแน่นอน ขณะที่ “ธีรศักดิ์” วอนรัฐพิจารณาเงินชดเชยให้ท้องถิ่นเร่งด่วนหลัง 3 ปีเงินพัฒนาพื้นที่หายไปกว่า 250 ล้านบาท

                เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 มี.ค.2567 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์ พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2567 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวขอนแก่นได้เข้าชำระภาษี ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ช่วงของการชำระภาษีป้าย ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ท่ามกลางความสนใจของชาวขอนแก่น ที่ทยอยกันมาชำระภาษีกันอย่างต่อเนื่อง

                นายธีระศักดิ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การชำระภาษีที่กำลังดำเนินการขณะนี้แยกเป็น 2 ส่วนคือ การชำระภาษีป้าย ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ม.ค. ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค. ซึ่งหากครบกำหนดแล้วยังไม่มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% ขณะที่การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของทรัพย์สินสามารถที่จะเริ่มชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีสามารถที่จะยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี ภายใน 30 วัน

                “ในปี 2566 เทศบาลฯได้ประมาณการการจัดเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ที่ 196 ล้านบาท โดยสามารถจัดเก็บได้ 187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96 ขณะที่ในปี 2567 ได้ประมาณการการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 5 หรือประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้แผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งรูปแบบของการเดินแจกเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียและในชุมชนจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันตามแนวทางที่กำหนด”

                นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลได้ปรับลดการจัดเก็บภาษีลงซึ่งส่งผลต่อรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้รวบรวมข้อมูลการลดการจัดเก็บลงตามนโยบายของรัฐพบว่า 3 ปีที่ผ่านมารายได้จากการจัดเก็บหายไปกว่า 250 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้มีการชดเชยมาให้แต่ก็ได้รับมาเพียง 80 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2567 ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมสันนิตบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ส่งไปนังรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาชดเชยรายได้ จากเงินที่หายไปจากการจัดเก็บภาษี และแม้ว่าในปีนี้การจัดเก็บจะกลับมาที่ 100 % มั่นใจว่าคนขอนแก่นเข้าใจและพร้อมที่จะชำระภาษีเพื่อนำเงินภาษีดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาเมืองตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง