เปิดประมูล “รถไฟทางคู่” เฟส 2 “ขอนแก่น-หนองคาย” 29,748 ล้านบาท พ.ค.67

IMG_1580

รฟท. เตรียมเปิดขายซองประมูล “รถไฟทางคู่” เฟส 2 “ขอนแก่น-หนองคาย” 2.97 หมื่นล้าน พ.ค. นี้ ใช้เวลาก่อสร้างสร้าง 3 ปี แล้วเสร็จปี 70

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ รฟท. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) โครงการรถไฟทางคู่ ระยะ (เฟส) ที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 29,748 ล้านบาท โดยเส้นทางนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว คาดว่าจะจัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จปลายเดือน มี.ค. 67 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเปิดประกวดราคา (ประมูล) ต่อไป คาดว่าจะสามารถเปิดจำหน่ายเอกสารการประกวดราคาได้ภายใน 2 เดือนนับจากนี้ หรือประมาณภายในเดือน พ.ค. 67

รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงขอนแก่น-หนองคาย มีระยะทาง 167 กม. ต่อจากรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น ประกอบด้วย ทางรถไฟระดับดิน 153 กม. และทางรถไฟยกระดับ 2 แห่ง 14 กม. มี 14 สถานี เป็นสถานีใหม่ 6 สถานี และปรับปรุงสถานีรถไฟเดิม 8 สถานี มีที่หยุดรถ 4 แห่ง โดยเป็นชานชาลาสูงทั้งหมด มีย่านกองเก็บตู้สินค้า (CY) 3 แห่ง ได้แก่ สถานีโนนสะอาด พื้นที่ขนาด 10,500 ตารางเมตร (ตร.ม.), สถานีหนองตะไก้ 21,750 ตร.ม. และสถานีนาทา 19,000 ตร.ม.

โครงการฯ มีพื้นที่ที่ต้องเวนคืนที่ดิน 184 ไร่ โดยจะยกเลิกจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับในปัจจุบันทั้งหมด และจะก่อสร้างถนนข้ามทางรถไฟ (Overpass) 31 แห่ง ถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) 53 แห่ง และก่อสร้างรั้วตลอดแนวเส้นทางรถไฟ ทั้งนี้ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย จะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี แล้วเสร็จประมาณปี 70 โดยปีแรกของการเปิดให้บริการ คาดว่าจะมีผู้โดยสาร 3,500 คนต่อวัน และเพิ่มขึ้นเป็น 5,800 คนต่อวันในปีที่ 30 ส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าอยู่ที่ 3.5 ล้านตันในปีแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 ล้านตัน ในปีที่ 30 หรือเพิ่มขึ้น 0.67% ต่อปี

ที่มา https://www.dailynews.co.th/news/3283230/

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง