ขอนแก่นมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”ให้กับกลุ่มทอผ้าจากทั้ง 26 อำเภอ

IMG_1519

ขอนแก่นมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”ให้กับกลุ่มทอผ้าจากทั้ง 26 อำเภอ สำหรับการนำไปทักทอผสมผสานกับลายภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ชมคลิป

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 22 มี.ค.2567 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายไกรสร  กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีนายอำเภอ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำหน่วยงานภาครัฐ,โครงการศิลปาชีพในพื้นที่และกลุ่มทอผ้าจากทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดเข้ารับมอบลายผ้าพระราชทานอย่างพร้อมเพรียง

นายไกรสร  กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงพระราชทานลายผ้า ลายสิริวชิราภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยพระองค์ท่านทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคล โดยมีลายพระราชทานหลักจำนวน 4 รายประกอบด้วย ลายวชิภักดิ์,ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีฯ2567,ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์ภักดี พระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย

“ พระองค์ทรงพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท คือประเภทผ้ากาบบัว,ผ้ายก,จก,ขิด,แพรวา,ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก โดยทุกประเภทสามารถนำลายพระราชทานหลัก ทั้ง 4 รายนี้ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินแต่ละพื้นที่”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า  กลุ่มทอผ้าและช่างทอผ้า รวมไปถึงหน่วยงานที่ได้รับจะนำลายผ้าพระราขทานนำไปออกแบบ และผสมผสานกับลวดลายประจำถิ่น โดยเฉพาะกับผ้ามัดหมี่และผ้าไหม ซึ่งจัดเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด จนนำไปการสร้างรายได้ให้กับชุมชนภายใต้การออกแบบลวดลายที่สวยงามและสื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง