ผู้ว่าฯขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ที่เฮือนโบราณ

IMG_1466

ผู้ว่าฯขอนแก่น ยืนยัน แอนโทเนีย โพซิ้ว มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2023 ร่วมงานสงกรานต์ที่ขอนแก่น มั่นใจ เงินสะพัดกว่า 600 ล้านบาท ชวนสายมู มาชุ่มช่ำ เสริมสิริมงคลด้วยอุโมงค์ดอกคูน “มนต์ธารา ศรัทธาสายมู”

ชมคลิป

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ เฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายไกรศร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ธีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และ ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมงานแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียง

นายไกรศร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ที่สืบทอดมาแต่โบราณ เป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองปีใหม่ของคนไทย สมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง จะร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยนั้น ได้รับการประกาศจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการส่งเสริม สืบสาน และกำหนดมาตรการขับเคลื่อนแนวทางการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ระดับชาติ ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ และประเพณีสงกรานต์มีการเฉลิมฉลองทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตามภูมิหลังทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกัน อันบ่งชี้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีจุดร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว

ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของมนุษย์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ประเทศประเทศไทย จึงกำหนดจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 ณ บริเวณถนนราชดำนเนินกลาง และท้องสนามหลวง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านเทศกาลงานประเพณีในประเทศไทย ที่เป็นที่นิยมในระดับนานาชาติ และกำหนดจัดขบวนรถสงกรานต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า จังหวัดขอนแก่น ยังได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัด เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงาม และเฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโกประกาศให้สงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ มนุษยชาติ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ในขณะเดียวกันจังหวัดขอนแก่น ยังได้จัดงานสงกรานต์ในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่นงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว, งานสรงน้ำสมมา วันทาพระลับ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง, งานประเพณีสงกรานต์อีสานดั้งเดิม ณ วัดไชยศรี

นายไกรศร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น ยังได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567 ณ บริเวณบ้านโบราณ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2567 ณ เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567 ณ บริเวณบ้านโบราณ เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่นนั้น วันที่ 11 เมษายน 2567 เปิดงาน จะมีกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม พิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับ พระธาตุขามแก่น (องค์จำลอง),พิธีสรงน้ำพระสงฆ์มหาเถรานุเถระ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม และขบวนแห่สงกรานต์ อัญเชิญพระพุทธพระลับ ตำนานนางสงกรานต์ ประจำปี 2567ขบวนหุ่นเชียงยืน,ขบวนกลองยาว ขบวนแห่น้ำดอกไม้จาก26 อำเภอ ขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานต์ รำวงเริงสงกรานต์4 ภาษา

วันที่ 12 เมษายน 2567การประกวดต้นดอกไม้ โดยประชาชนในทุกตำบลของพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นำต้นดอกไม้ จำนวน198 ต้น มาแสดงตลอดการจัดงาน และประกวดต้นดอกไม้ และวันที่ 13 เมษายน 2567 การประกวดตบประทาย หรือการก่อเจดีย์ทราย ที่ทุกอำเภอ มาร่วมกิจกรรมกัน วันที่ 14 เมษายน 2567 การแสดงศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านจาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และการแสดงแสง สี เสียง วันที่ 15 เมษายน 2567 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  และพบกับนางสงกรานต์ ประจำปี2567 แอนโทเนีย โพซิ้ว มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2023 และรองมิสยูนิเวิร์ส 2023

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดง ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นหมอลำ โดยวัฒนธรรมจากอำเภอ ทุกอำเภอ ในทุกวัน และการแสดงศิปลวัฒนธรรมหมอลำ จากศิลปินวง “อรดีแบรนด์”การแสดงจากศิลปินหมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านจาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และการแสดงแสง สี เสียง และยังจัดให้มีการเสริมสิริมงคลด้วยอุโมงค์ดอกคูน ยาวกว่า 4 เมตร ภายใต้แนวคิด “มนต์ธารา ศรัทธาสายมู” รวมถึงการ จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่หลากหลายเสมือนว่า ตลาดเก่าเล่าเรื่องเมืองขอนแก่น ณ เฮือนโบราณ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ได้มาเที่ยวงานสงกรานต์ที่ขอนแก่น เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงาม และเป็นการเฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโกประกาศให้ “สงกรานตีในประเทศไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ และเชื่อว่า เศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น จะมีเงินหมุนเวียนในช่วงการจัดงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567 มากกว่า 600 ล้านบาท/////////////

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง