ผอ.กองสื่อสารองค์กร ม.ขอนแก่น รับรางวัล “บุคคลทรงคุณค่า ข้าราชการดีเด่น ผู้ประสานงานสื่อมวลชนดียิ่ง”

นายชุมพร พารา

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่เกียรติคุณ “บุคคลทรงคุณค่า ข้าราชการดีเด่น ผู้ประสานงานสื่อมวลชนดียิ่ง” จากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศเกียรติคุณองค์กรทรงคุณค่าและบุคคลทรงคุณค่าจังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันนักข่าว และครบรอบ 26 ปี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)

สำหรับงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่การทำงานของสื่อมวลชนและสร้างความเข้าใจต่อสังคมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องของสื่อมวลชน ด้วยการเสวนาในหัวข้อ “สื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Watchdog will never die) วิทยากรประกอบด้วยนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ อุปนายกสมาคมทีวีดิจิทัลไทย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายโกวิท โพธิสาร บรรณาธิการ The Isaan Re cord ดำเนินรายการ โดย น.ส.วลัยลักษณ์ ชมโนนสูง สำนักเครือข่ายและการมส่วนร่วมสาธารณะองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaipBs) นอกจากนี้ยังมีการปัจฉิมกถา “ความคาดหวังของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อบทบาทการทำงานของสื่อมวลชนท้องถิ่น” โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน อีกด้วย

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง