8 ศูนย์ฯ ของ “เศรษฐา”

8 ศูนย์ฯ ของ “เศรษฐา”

“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

คำพูด ความเคลื่อนไหว และทุกอิริยาบถ ของ บุคคลระดับ “ผู้นำ” ของประเทศ ย่อมเป็นประหนึ่งสัญญาประชาคม และเป็นทิศทางของประเทศ ที่กำลังจะสื่อสารกับประชาชนชาวไทยและชาวโลก

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน คนที่ 30 ออกมาประกาศนโยบาย ให้เมืองไทย เป็น 8 ศูนย์กลาง ใน 8 ด้าน ซึ่งปรากฏเป็นข่าวกันไปแล้ว ได้แก่ 

1) ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  2)  ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ 3) ศูนย์กลางการผลิตและส่งออกอาหารคุณภาพดี  4) ศูนย์กลางทางการบิน 5) ศูนย์กลางการขนส่งและการกระจายสินค้า  6) ศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้า  7) ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล  และ 8)ศูนย์กลางการเงินยุคใหม่

สังเคราะห์ ถอดรหัส ระหว่างบรรทัด ของการเป็นรัฐบาลที่ขึ้นมาบริหารประเทศ ในยุคนี้ เป็น”กระจกเวลา” ที่ย้อนกลับไป ในยุค “รัฐบาลทักษิณ” ที่มีสไตล์ใกล้เคียงกันมาก พบได้จาก กลุ่มคน- – เป็นคนกลุ่มเดียวกัน ถอดเปลี่ยนแต่ “หัว-ผู้นำ” เท่านั้น 

ในยุค “รัฐบาลทักษิณ” ก็ถนัดใช้ นโยบายทางการตลาดเชิงประชานิยม ผสมอีเว้นต์ทางการตลาด เช่น นโยบาย “เมืองไทย ครัวของโลก” “เมืองแห่งแฟชั่น” “ รับจำนำข้าวทุกเมล็ด” มาจนถึงวันนี้ นโยบาย ที่ว่ามานั้น ยังไม่เห็นผล แม้แต่โครงการเดียว เมืองไทยไม่โดดเด่น ที่จะเป็นครัวของโลก ไม่ได้เป็นเมืองแห่งแฟชั่น และมีคดีการโกงจำนำข้าว อดีตรัฐมนตรี และอีกหลายคนที่เกี่ยวข้อง “ติดคุก”  หนี้สินกว่า 8 แสนล้าน รัฐบาล ต้องบรรจุเป็นงบประมาณใช้หนี้ ยาวนาน 16 ปี

เป็นที่น่าสังเกต อีก วลี” ที่ตามมา คือ ระบุว่าจะทำให้เห็นในรัฐบาลชุดนี้ หมายถึง ภายใน 4 ปี 

ข้างหน้า ประหนึ่งว่าอายุขัยของประเทศ มีเพียง 4 ปี เท่านั้น หรือไร ? การวางแผนของประเทศ ควรวางไปข้างหน้าให้ลูกหลาน มีเส้นทางในการบริหารมือต่อไปยังรัฐบาลชุดต่อไป ให้เป็น ประเทศของเรา 

การบริหารงานที่จะให้เส้นทางนโยบาย ให้ “เป็นจริง” จะต้องเกิดจากการบูรณาการ จากทุกนโยบายของ ทุกกระทรวง กรม นโยบายมา งบประมาณมา ตั้งใจเดินสู่หมุดหมายเดียวกัน ( ยังไม่พบวลี แนวๆ นี้ )  น่าจะเป็นการดีกับบ้านเมือง ไม่เพียง “วาจา” เพราะดูเลื่อนลอย ขายฝัน เกินไป….

ฤา…กงล้อประวัติศาสตร์ จะย้ำ จะซ้ำ รอยเดิม….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง