สวนสัตว์ขอนแก่น เร่งทำแนวกันไฟรับมือไฟป่าตลอดทั้งช่วงหน้าแล้ง พร้อมจัดอุปกรณ์และเวรยามเฝ้าระวังป้องกัน ตลอดทั้ง 24 ชม.

429498316_399906585963333_6845582964195182316_n

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 มี.ค.2567 นางทิพาวดี กิตติคุณ รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยนางนรมน เบิกขุนทด หัวหน้าสวนรุกขชาติเขาสวนกวาง และ อบต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่สวนสัตว์,สวนรุกขชาติและ อบต.คำม่วง เร่งทำแนวกันไฟ ในพื้นที่ป่าสาธารณะและในพื้นที่เขตสวนสัตว์ และในเขตชุมชนเป้าหมายเพื่อรับมือและป้องกันการเกิดไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดทั้งช่วงฤดูแล้งปีนี้

นางทิพาวดี กิตติคุณ รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า การร่วมมือกันของทั้ง 3 หน่วยงานที่เกิดขึ้น เป็นไปตามแผนกิจกรรมการป้องกันไฟป่า การทำแนวกันไฟป่าและแผนควบคุมไฟป่าร่วมกัน ภายใต้โครงการรวมใจเป็นหนึ่งสร้างแนวกันไฟ ช่วยป่า ช่วยโลก ลดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยสวนสัตว์ขอนแก่น ได้จัดเตรียม รถไถนา คราด ไม้ตบไฟ ถังฉีดน้ำ เครื่องเป่า เพื่อจัดแนวกันไฟป่า เป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ป้องกันการเกิดหมอกควัน PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป

“ในช่วงปลายเดือน ม.ค.จนถึงเดือน มี.ค. เป็นช่วงของการเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปีภายในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่าที่ผ่านมาพบว่าเกิดจากการกระทำของชาวบ้านในพื้นที่หาของป่า ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยประมาท หรือจงใจทำให้เกิดซึ่งส่งผลกระทบป่าไม้ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในระบบนิเวศ และสัตว์ป่าล้มตายเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการรักษาผืนป่า การแก้ไขปัญหาไฟป่า รวมถึงการลดการสะสมของใบไม้ และกิ่งไม้แห้ง ที่เป็นสาเหตุเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันพื้นที่สำคัญ และทรัพย์สินของสวนสัตว์ขอนแก่น จึงได้เชิญ อบต.คำม่วง ,สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการรักษาผืนป่า แก้ไขปัญหาไฟป่า”

นางทิพาวดี กล่าวต่ออีกว่า จากสถานการณ์การเกิดไฟป่าที่ผ่านมา ทำให้สวนสัตว์ขอนแก่นได้รับผลกระทบและความเสียหายจากไฟป่าที่ลุกลามตามแนวท่อส่งน้ำ และโรงเก็บน้ำในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางราชการ ป่าไม้โดนเผาทำลาย การทำแนวป้องกันในครั้งนี้จึงเป็นการปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย รวมทั้งมีการจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่าและควบคุมไฟป่าตลอดทั้ง 24 ชม.อีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง