สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จัดงาน วันนักข่าว ในวาร ะ 26 ปีของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

IMG_0258

ด้วยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรม วันนักข่าว 5 มีนาคม “สังสรรค์เสวนา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่การทำงานของสื่อมวลชนและสร้างความเข้าใจต่อสังคมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องของสื่อมวลชน ด้วยการเสวนาในหัวข้อ “สื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Watchdog will never die) วิทยากรประกอบด้วยนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการน โขบายไทยพีบีเอส นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ อุปนายกสมาคมทีวีดิจิทัลไทย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายโกวิท โพธิสาร บรรณาธิการ The Isaan Re cord ดำเนินรายการ โดย น.ส.วลัยลักษณ์ ชมโนนสูง สำนักเครือข่ายและการมส่วนร่วมสาธารณะองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaipBs)

นอกจากนี้ยังมีการปัจฉิมกถา “ความคาดหวังของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อบทบาทการทำงานของสื่อมวลชนท้องถิ่น” โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรและบุคคลผู้ทรงคุณค่าของจังหวัดขอนแก่น ในวาร ะ 26 ปีของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้งานจะมีขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.- 13.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)

และยังมีพิธีมอบรางวัลองค์กรดีเด่น และบุคคลดีเด่น อีกด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 081-5455655

สมาชิกสมาคมฯตอบแบบรับ เพื่อเตรียมการต้อนรับทาง https://forms.gle/S8BPeZ13DPnrPmkt9

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง