เงินส่งคลัง : กฟผ. แชมป์ 16,800 ล้านบาท

IMG_9893

“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

รัฐวิสาหกิจ” เกิดขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่มีการกำหนดเกณฑ์ ของการใช้เงินลงทุนของรัฐบาล ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ เหตุผลทางเศรษฐกิจ และความมั่นคง ที่รัฐบาลต้องเข้าไปควบคุม ผูกขาดไว้เอง

รัฐวิสาหกิจ จึงเป็นองค์กรที่รัฐบาลเข้าไปถือหุ้นมากกว่า 50% เงินลงทุนเป็นเงินของรัฐบาล อันหมายถึง เงินของคนไทยทุกคน ที่เกิดจากรายได้ของรัฐบาล ได้แก่ เงินจากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ  เมื่อเงินลงทุนงอกเงย กิจการกำไร มีเงินปันผล จึงเป็นการนำส่วนเงินส่งคืนกลับเข้ากระทรวงการคลัง ให้เป็นรายได้ของแผ่นเดิน เสมือนการที่เราได้รับปันผล จากเงินลงทุนนั้นแล

การแสดงรายการนำเงินส่งกลับเข้า กระทรวงการคลังของรัฐวิสาหกิจ เมื่อสิ้นงวดปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา มาตามดูกัน…..

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นแชมป์ ทุกปี ต่อเนื่องกันมา ไฟฟ้าผูกขาดโดยรัฐ จะมีใบอนุญาตให้เอกชนผลิตไฟฟ้า  เข้ามาเสริมตามกำลังความต้องการใช้ไฟฟ้า รายได้เป็นกอบเป็นกำ ส่งเงินเข้าคลัง 16,800 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน   อายุการก่อตั้งยาวนาน 111 ปี มีรายได้หลักจากการทำธุรกิจ เงินฝาก-เงินกู้ นำส่งเงินเข้าคลัง 13,100 ล้านบาท

ปตท. กลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีฐานะเป็นทั้งรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  นำส่งเงินเข้าคลัง 11,600 ล้านบาท

สลากกินแบ่งรัฐบาล แหล่งความหวัง ที่อาจทำให้พี่น้องประชาชน รวยได้ทุกวันที่ 1 และ ทุกวันที่ 16 รายได้ดี ไม่มีตก ส่งเงินเข้าคลัง 10,800 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งเข้าคลัง  5,280 ล้านบาท, การท่าเรือแห่งประเทศไทย ส่งเงินเข้าคลัง  2,360 ล้านบาท, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ส่งเงินเข้าคลัง 1,460 ล้านบาท, การไฟฟ้านครหลวง ส่งเงินเข้าคลัง 1,000 ล้านบาท

การประปาส่วนภูมิภาค และ ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก ส่งเงินเข้าคลัง เป็นเงิน 300 และ 31 ล้านบาท ตามลำดับ

หากเราเข้าใจโครงสร้าง ของเงินที่หมุนเวียนไป-มา ของการใช้ชีวิตประจำวัน ก็จะเข้าใจเรื่องราวที่ “นักการเมือง” มักสร้างจินตนาการ จากเงินในกระเป๋าของแผ่นดิน นำมากลายเป็นนโยบาย “ประชานิยม เมื่อล้มเหลว กลายเป็นหนี้สินของประเทศ อันหมายถึงหนี้ของคนไทยทุกคนเช่นกัน…

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง