ขอนแก่น-สายลับล่อซื้อจับกุมพ่อค้ากามผ่านทวิตเตอร์(X)

IMG_9888

ตำรวจร่วมกันจับกุม นายปณิธิฯ อายุ 23 ปี ฐานความผิด “ค้ามนุษย์ โดยเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีซึ่งกระทําแก่บุคคลอายุเกินสิบ ห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี, เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชาย หรือหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามได้กระทําแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี, รับผลประโยชน์ไม่ว่า รูปแบบใดจากการค้าประเวณีของผู้อื่นหรือจากผู้ซึ่งค้าประเวณี หรือ จัดให้มีการค้าประเวณีระหว่าง ผู้ซึ่ง ค้าประเวณีกับผู้ใช้บริการ, พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย, เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือ ชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทําการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอม และไม่ว่าการกระทําต่างๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้กระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักร ได้กระทําแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ ยังไม่เกินสิบแปดปี, โฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะนําด้วยเอกสาร สิ่งพิมพ์หรือกระทําให้แพร่หลาย ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือกาติดต่อเพื่อการค้าประเวณีของตนเอง หรือผู้อื่น, ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทําให้เด็กประพฤติตนเสี่ยง ต่อการกระทําผิด หรือกระทําด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก”

สถานที่จับกุม รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

ซึ่งก่อนเกิดเหตุคดีนี้ เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.3 บก.ปคม. ได้ทําการสืบสวนการกระทําความผิด เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฯ พบว่ามีผู้ใช้ แพลตฟอร์ม X ชื่อบัญชี “ความลับ@BONLOONMOK” โพสต์ข้อความใน ลักษณะชักชวนให้ติดต่อเพื่อการค้าประเวณีเด็กสาว

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ร่วมประชุมวางแผนจับกุม โดยให้สายลับทําการล่อซื้อนายหน้า จากนั้น นายหน้าได้ติดต่อกลับมายังสายลับว่าจะนําพาหญิงสาวมาส่งที่รีสอร์ทดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุมจึงได้ วางกําลังซุ่มดูบริเวณใกล้เคียง

ต่อมานายหน้าขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีหญิงสาวนั่งซ้อนท้ายมาด้วย เข้ามาจอดบริเวณช่องจอดรถของห้องพักหมายเลข 5 แล้วพาหญิงสาวไปส่งภายในห้องพักหมายเลข 5 หลังจากสายลับได้ยื่นเงินสด จํานวน 1,500 บาท แล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุมจึงได้แสดงตนเข้าการ ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบ นายปณิธิฯ (นายหน้า) และตรวจค้นตัวพบ เงินสดจํานวน 1,500 บาท จากการสอบถาม นายปณิธิฯ ให้การรับว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากการค้าประเวณี โดยตนจะเก็บไว้ให้ ด.ญ.เอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ที่ตนนําพามา จํานวน 1,200 บาท และอีก 300 บาท เป็นส่วนต่างที่ตนได้รับ เป็นค่านายหน้า

เจ้าหน้าที่ตํารวจอีกส่วนหนึ่งได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อหญิงสาวภายในห้องพักดังกล่าว ผลการตรวจสอบ พบ น.ส.เอฯ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี สอบถามเบื้องต้น น.ส.เอฯ ให้ถ้อยคําสอดคล้องว่าได้ถูกนายปณิธิฯ (นายหน้า) ชักชวนมาให้ขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าผู้มาซื้อขายบริการทางเพศ ซึ่งในครั้งนี้ตนจะได้รับค่าตัว เป็นเงินสด จํานวน 1,200 บาท ส่วนนายปณิธิหรือบอล ฯ (นายหน้า) จะได้รับเงินสด จํานวน 300 บาท

จากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าว นายปณิธิหรือบอล ฯ ได้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ และให้ทราบสิทธิพร้อมทําความเข้าใจในข้อกล่าวหาดีแล้ว จึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงาน สอบสวน กก.3 บก.ปคม. ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สอบถามคําให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยระบุว่า ตนเองเป็นเจ้าของ บัญชีแพลตฟอร์ม X ดังกล่าวจริง โดยใช้เพื่อโพสต์ชักชวนลูกค้าให้ติดต่อเพื่อการค้าประเวณี ด.ญ.เอ อายุ 17 ปี โดยตนจะเป็นคนพา ด.ญ.เอฯ ไปตามรีสอร์ทต่างๆ ตามที่ลูกค้านัดหมายด้วยตนเอง และรับเงินเป็นเงินสด ทุกครั้ง

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง