ขอนแก่นปลื้ม “ยูเนสโก” ประกาศรับรองเป็น 1 ใน 64 เมือง จาก 35 ประเทศทั่วโลก เครือข่ายด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก

1707978698163

ขอนแก่นปลื้ม “ยูเนสโก” ประกาศรับรองเป็น 1 ใน 64 เมือง จาก 35 ประเทศทั่วโลก เครือข่ายด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก “ธีรศักดิ์” ย้ำชัดเดินหน้าพัฒนาคนสอดรับการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและห้องเรียน 360 องศา เต็มที่

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 ก.พ.2567 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เป็นความยินดีและความภาคภูมิใจให้กับคนขอนแก่นและคนไทยอย่างมาก ภายหลังจากที่ยูเนสโกประกาศรายชื่อเมืองที่เป็นสมาชิกใหม่ในการประชุมระดับสูงแบบเสมือนจริง ‘เสริมศักยภาพผู้เรียนทุกวัย:เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกพลิกโฉมชีวิต’ (Empowering Learners of All Ages: UNESCO Learning Cities Transform Lives) ที่ กรุงปารีส กรุงเทพฯ เมื่อช่วงดึกของคืนที่ผ่านมา ( 14 ก.พ.67) ซึ่งขอนแก่น เป็น 1 ใน 3 เมืองของไทย ร่วมกับกรุงเทพฯ และ ยะลา

“ขอนแก่นได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ เมื่อเดือน พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งคณทะงานร่วมทุกฝ่ายโดยเฉพาะจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือ บพท. ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับภาคีเครือข่ายของเทศบาลฯ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนขอนแก่นให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากผลการดำเนินงานร่วมทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับโครงการห้องเรียน 360 องศาที่เรียนรู้ทุกวัย จนทำให้วันนี้ ขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกของ UNESCO (GNLC) ซึ่งเป็นการเชิดชูความพยายามอันโดดเด่นในการทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นจริงได้สำหรับทุกคนในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เครือข่ายระดับโลกของเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนทั้งหลายของตน เมืองแห่งการเรียนรู้ใหม่เหล่านี้ได้รับการเพิ่มเข้าไปในเครือข่ายตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เงื่อนไขสำคัญในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้คือ ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของนายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหารของทางการเมืองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนต้องมีประวัติที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า สมัครสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น , บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด ที่ได้ดำเนินโครงการวิจัย ขอนแก่นสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท.ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน พบว่าขอนแก่น มีความพร้อมที่จะเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ประกอบกับความร่วมมือในการขับเคลื่อนสร้างนิเวศเมืองแห่งการเรียนรู้จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชาวขอนแก่นทุกคน จนเกิดเป็นความสำเร็จในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเทศบาลฯ ในฐานะการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO จะได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวในระดับโลกเพื่อสนับสนุนและเร่งรัดกระบวนการให้มีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมให้มีการหารือร่วมกันเชิงนโยบาย การเรียนรู้ระหว่างกันในหมู่สมาชิกเครือข่ายฯ การสร้างความเชื่อมโยง ความเป็นหุ้นส่วน ตลอดจน พัฒนาขีดความสามารถ และเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้

ขณะที่ นางออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก กล่าวว่า เมืองต่าง ๆ ล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้สิทธิด้านการศึกษากลายเป็นความจริงที่จับต้องได้สำหรับผู้คนทุกวัย ด้วยการเพิ่มสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ เครือข่ายจึงประกอบด้วยเมืองสมาชิกทั้งหมด 356 เมืองจากทั่วโลก ซึ่งแบ่งปันความรู้เชิงปฏิบัติการและปูทางสำหรับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับพลเมือง 390 ล้านคน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง