รพ.ขอนแก่น เติมสุขรับวันวาเลนไทน์ แจกถุงยางอนามัย-นมชมพู พร้อมเปิดตู้ปันสุข มอบรักแทนใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการอย่างอบอุ่น

1707892002680

เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 14 ก.พ. 2567 ที่โรงพยาบาลขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม กระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข เติมรักษ์ โอบอุ้มสังคมไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 14 ก.พ. 2567 วันแห่งความรัก และโอบอุ้มสังคมไทย พร้อมกันกับ รพ.ต่างๆทั่วทั้งประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชาชนให้ได้รับบริการที่ครบวงจรมีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว มีทางเลือกในการเข้ารับการดูแลรักษาที่เหมาะสม สามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้ทุกที่ ทุกหน่วยบริการ

น.พ.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า รพ.ขอนแก่นได้ดำเนินการ จัดมุม เติมรัก ปันสุข เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ในวันแห่งความรักที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริธร รพ.ขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนมาหยิบไปรับประทานได้ในทุกๆวัน โดยสิ่งของที่นำมาไว้ในตู้ปันสุขนั้น จะหมุนนเสียนเปลี่ยนไปทุกวัน ทั้งจากการที่บุคลากรทางการแพทย์จะนำมาเติมด้วยใจในทุกวันแล้ว ยังคงจะมีการแบ่งปันมาจากผู้มีจิตศรัทธาที่นำอาหาร น้ำดื่ม ขนม และนม รวมทั้งของใช้ต่างๆที่นำมาบริจาคทุกวัน ทั้งหมดจะถูกนำมาเติมรัก ปันสุข ที่ตู้ปันสุขแห่งนี้

“ขณะเดียวกันในวันนี้ที่คลินิกส่งเสริมการมีบุตร รพ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่พยาบาลได้ทำการแจกถุงยางอนามัยให้กับประชาชนที่เข้ามารับการปรึกษาการมีบุตรและตรวจสุขภาพกว่า 100 คน นอกจากนี้ยังคงมีการแจกจ่ายเมนูคลายร้อนรับวันวาเลนไทน์ ทั้งนมชมพู กาแฟนมชมพู และน้ำแดงโซดา เมนูคลายร้อน เพิ่มความสดชื่นในวันแห่งความรักปีนี้ให้กับผู้ที่มาใช้บริการอีกด้วย”

ขณะที่ นางศิริลักษณ์ วีระปรียากูร พยาบาลวิชาชีพ คลินิกส่งเสริมการมีบุตร รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า การแจกถุงยางอนามัยให้กับประชาชนผู้ที่มารับบริการที่คลินิกนั้น เป็นการมอบความรักให้กันและกัน ส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ และเพื่อเป็นการรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธี และปลอดภัย เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรักปีนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง