ครม.ไฟเขียว 12 เม.ย. 67 เป็นวันหยุดราชการ – สงกรานต์หยุดยาว 5 วัน (ศุกร์ 12- อังคาร 16 เม.ย. 67)

S__30302210

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 67 ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี   มีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การจราจรเกิดความหนาแน่นและติดขัด

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงเห็นควรกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษจำนวน 1 วัน

ทั้งนี้ การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน จะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน รวม 5 วัน (วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. – วันอังคารที่ 16 เม.ย. 67)

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง