นศ.อาชีวะขอนแก่น คว้าเหรียญทอง การแข่งขัน ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับชาติ

IMG_9326
ads2500x300

ด้วย สาขาวิชาการโรงแรม วอศ.ขอนแก่น ได้เข้าร่วมนำเสนอในการแข่งขัน ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับชาติ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง คะแนน 93.94  

โดยในการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน 1.นายนัทธพงศ์ เพ็งพิทักษ์ ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1 2.นางสาวณัฐฌา พลมั่น ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1 3.นายภูริพัฒน์ ผิวใส ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1 (ผู้ติดตาม) 4. นางสาวจันทร์จิรา แสนคำภา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2 ครูนราธิป เหลาแสง ครูผู้ควบคุม

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ผู้ส่งเข้าแข่งขัน

       

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง