จัดหางานขอนแก่นยืนยันทำงานตามนโยบาย ไม่แสวงหาประโยชน์ 

IMG_9297
ads2500x300

จัดหางานขอนแก่น ยืนยันทำงานตามนโยบาย ไม่แสวงหาประโยชน์ เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างแรงงานต่างด้าว ย้ายงานเปลี่ยนนายจ้างต้องเสร็จใน 60 วัน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดขอนแก่น นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครีอข่าย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการนายจ้างและสถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นางอัจฉรา  เจริญผล กล่าวว่า  การประชุมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว การต่ออายุ การขอวีซ่าเพื่ออยู่และทำงานในประเทศไทย ประกอบกับรัฐบาล มีนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้มีแรงงานเพียงพอต่อกำลังการผลิต รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการเขตปลอดการจ้างงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างทั่วถึง และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จึงได้ดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ ในหัวข้อ “ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการจ้างงานของคนต่ำงด้าว จังหวัดขอนแก่น  

นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้างสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ขั้นตอนการขอรับ และต่อใบอนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งรับทราบบทลงโทษตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง”

นางอัจฉรา  เจริญผล กล่าวอีกว่า  ขอความร่วมมือนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายและระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะผู้ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลง ให้รีบดำเนินการขอต่อใบอนุญาตโดยด่วน ไม่ต้องรอถึงวันสุดท้าย หากมีข้อขัดข้องจะได้แก้ไขได้ทัน เพราะต้องไปติดต่อหลายๆหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตีวีซ่าขอขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร และมายื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

นางอัจฉรา  เจริญผล ให้สัมภาษณ์ หลังการประชุมในกรณีที่มีบางคนบางกลุ่ม ใช้ช่องว่างของกฏหมายหาผลประโยชน์จากคนต่างด้าว ว่า เจ้าหน้าที่ทุกคน ทำงานตามนโยบายและทำตามหน้าที่  ซึ่งนโยบายต่างๆก็เข้มงวด ไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์  จะแก้ไขและอำนวยความสะดวกให้การจดทะเบียนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานทำได้โดยง่ายขึ้นผ่านหลายช่องทาง อาจจะผ่านในทางเว็บไซต์สามารถ login ด้วยตนเองทำให้หน่อยจ้าเข้าสู่ระบบแล้วก็แจ้งขึ้นทะเบียนง่ายขึ้นแล้วก็การนำเข้าแบบถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดช่องให้นายจ้างสามารถจ้างคนถูกต้องตามกฎหมาย ดูวิธีการนำเข้าแบบ MOU ซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการยื่นขอมาโดยตลอดแล้วก็ทำให้มีจำนวนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมากขึ้นจากเดิม 8,000 กว่าคน ณ เวลานี้ประมาณ 10,000 กว่าคน จะเห็นว่ามีการจัดทำทะเบียนที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นที่เข้าใจสำหรับนายจ้างมากขึ้นแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถ้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะเป็นช่องทางให้มีการเสียค่าใช้จ่ายหรืออะไรพวกนี้โดยที่จะสามารถทำให้อยู่ได้เหมือนสมัยก่อนคิดว่าณปัจจุบันไม่น่าจะมีแล้ว

“ถ้าหากแรงงานต่างด้าวได้รับความเดือดร้อน ก็มีศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวซึ่งอยู่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ช่วงนี้จะทำหน้าที่ในการเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นคู่หูให้กับคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และในกรณีที่ให้ได้รับสวัสดิการไม่มีสวัสดิการในที่ถูกต้องอย่างเช่นกรณีเจ็บป่วยไม่มีการรักษาพยาบาลหรือเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีใครดูแลกรณีเหล่านี้สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานจัดหางาน ซึ่งเรามีกลุ่มไลน์ของคนต่างด้าวและในกลุ่มนี้เราจะมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้ประสานงานได้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาเมียนมาร์ภาษากัมพูชาซึ่งผู้ประสานงานด้านภาษาก็จะสามารถรับฟังและสื่อสารและเป็นเพื่อนได้เมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลซึ่งจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมมือประสานงานร่วมกับประกันสังคมจังหวัดและก็ประสานงานกับบริษัทที่เป็นบริษัทประกันที่อยู่”

นางอัจฉรา  เจริญผล ยังเปิดเผยถึงความเดือดร้อนของแรงงานต่างด้าว ที่ร้องขอความช่วยเหลือมามากที่สุดคือ เรื่องทำใบขับขี่  โดยแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะมาปรึกษาว่าทำอย่างไรอยากจะทำใบขับขี่ แบะอยากให้ออกเอกสารให้  ก็จะต้องตรวจสอบว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ นายจ้างเป็นใคร มีเอกสารรับรองหรือไม่ ถ้าทุกอย่างทำถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น เพื่อทำใบขับขี่ และจะมีในเรื่องของแรงงานต่างด้าว ต้องการย้ายงาน และออกจากงานจากนายจ้างรายเดิม เปลี่ยนงานใหม่ เปลี่ยนนายจ้าง ก็จะมาขอคำปรึกษาว่ากรณีเปลี่ยนงานจะต้องทำอย่างไร ก็ได้ชี้แจงว่ากรณีเปลี่ยนงานว่าเขาต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 60 วัน จากนั้นก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกกฏหมาย///////

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง