อสังหาริมทรัพย์ขอนแก่นสร้างกลยุทธดึงดูดลูกค้า

IMG_9131
ads2500x300

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่นสร้างกลยุทธ ยุดิจิตอล ให้คนสร้างบ้านประสบความสำเร็จ

 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) ขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรม บริษัท KKSS และเว็บไซต์น่าอยู่ ร่วมจัดงานสัมมนาสัญจร น่าอยู่สัญจร งานสัมมนาคนสร้างบ้าน 2567 ซึ่งมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น และอุดรธานีให้กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน สถาปนิก นักออกแบบ และร้านค้าต่างๆในวงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 200 คน เข้าร่วมสัมมนา

นายชาญวิทย์ ตั้งธนะวัฒน์ อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น  กล่าวว่าการจัดงานสัมมนาน่าอยู่สัญจร งานสัมมนาคนสร้างบ้าน 2567 ที่ขอนแก่น เพราะขอนแก่นเป็นเมืองหลักของของภาคอีสานและประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ที่มีการพัฒนาทุกๆด้าน เพื่อการเติบโตของเมือง ทั้งเป็นศูนย์กลางส่วนราชการ ศูนย์กลางการคมนาคมทางบก ทางอากาศ และเป็นศูนย์กลางการศึกษา การแพทย์ การวิจัยและพัฒนา ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ และในด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

นายชาญวิทย์ ตั้งธนะวัฒน์ อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น

“ช่วงปี 2566 ภาพรวมอสังหาฯ ทั่วจังหวัดขอนแก่นมีโครงการใหม่กว่า 418 โครงการ ซึ่งซื้ให้เห็นถึงความต้องการของการหาที่อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่นทั้งจากคนขอนแก่น และคนทั่วประเทศที่มองหาโอกาสมาตั้งถิ่นฐานในขอนแก่นที่มีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งหมดล้วนเป็นภาพรวมที่ดีต่อการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ของขอนแก่น รวมไปถึงจังหวัดอุตรธานีที่เป็นจังหวัดข้างเคียง ก็มีการเติบโตไม่แพ้กัน โดยมีโครงการใหม่กว่า 106 โครงการ”

ทางด้าน นายธวัชชัย โคตรวงษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในปี 2566 ที่ผ่านมาแพลตฟอร์มน่าอยู่ใด้มีผู้เข้าใช้งานกว่า 9.5 ล้านครั้ง ผู้จำนวนผู้ใช้งานกว่า 1.2 ล้านคน ทำให้น่าอยู่ ทราบถึงพฤติกรรมของคนหาบ้านในขอนแก่น และอุดรธานี และเป็นครั้งที่สองแล้วกับงานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัด “ขอนแก่น” และในปีนี้พิเศษคือมีจังหวัด “อุดรธานี” เพิ่มเข้ามาด้วย ภายใต้ความร่วมมีอระหว่าง หอการค้าจังหวัด สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรม บริษัท KKSS และเว็บไซต์น่าอยู่ พร้อมพันธมิตรประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมการก่อสร้าง เป็นการพัฒนาการเข้าถึงลูกค้า การใช้สื่อการตลาดออนไลน์ การใช้ดาต้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้นวัตกรรมเพื่อการลดต้นทุนในการก่อสร้าง และ สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ในขอนแก่น และอุดรธานี ภายใต้หัวข้อ”การใช้สื่อโซเชียล และ ดาต้าเพื่อทำการตลาดในยุค 5.0

นายธวัชชัย โคตรวงษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

นายธวัชชัย ยังให้สัมภาษณ์อีกว่า อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีผู้ประกอบการที่มีความเก่งอยู่แล้วในการสร้างบ้าน แต่ว่าสิ่งที่จะต้องเป็นตัวเชื่อมไปยังกลุ่มลูกค้าหรือเป้าหมาย ที่เป็นผู้ซื้อบ้าน ซึ่งก็เชื่อว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจึงนำด้านดิจิตอลเทคโนโลยีสิ่งที่จะมาเติมเต็มก็คือเรื่องของตัวกลยุทธ์ในด้านการตลาดที่เรียกว่า marketing 5.0 ก็คือคอมมิชชั่นแนล

เราจะเห็นว่าลูกค้าทุกวันนี้อยู่กับโมบาย ซึ่งในตัวโมบายก็คือมันจะมีแบบฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น facebook LINE หรือ social media ต่างๆซึ่งลูกค้าก็จะมีการใช้มือถือเป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะหาข้อมูลตัดสินใจเปรียบเทียบข้อมูลเชื่อว่าถ้าผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ marketing 5.0 และก็เรื่องของคอมมิชชั่นแนลก็จะสามารถที่จะวางกลยุทธ์ในการที่จะขายก่อนที่จะสร้างจะต้องมียอดขายก่อนในระหว่างขายจะต้องทำอย่างไรหรือจะทำอย่างไรในการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเหล่านี้เป็นต้นซึ่งมีความสำคัญมากกับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และทุกๆอุตสาหกรรม กลยุทธ์นี้จะทำให้ผู้บริโภคได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเช่นถ้าผู้ประกอบการรายหนึ่งไม่ใช้ดิจิตอล แต่อีกหลายใช้ดิจิตอล จะเกิดความต่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาคัดเลือกแหล่งซื้ออุปกรณ์ซื้อวัสดุต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะเป็นการขายการเข้าหาลูกค้าการเจาะกลุ่มเป้าหมาย”

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง