แก้หนี้ ลิงแก้แห

แก้หนี้  ลิงแก้แห
ads2500x300

“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

ลิงแก้แห” เป็นสำนวนคนโบราณ ที่ต้องการเตือนผู้คนให้พึงระมัดระวัง จะทำการใดๆ จงคิดพิจารณา ไตร่ตรองให้รอบคอบ หาข้อมูลความรู้ให้เพียงพอ ก่อนตัดสินใจลงมือทำ อย่าให้เกิดสภาพที่ไม่รู้จริง เกิดปัญหาทับซ้อนหลายปม พันกันยุ่งเหยิงชนิดที่แกะแก้อย่างไร ก็ไม่สามารถคลี่คลายได้

ผู้เขียนขอยก คำโบราณ ที่เป็นอมตะวาจา มาเล่าสู่กันฟัง เรื่อง นโยบายของรัฐบาล ว่าด้วย “การแก้หนี้”

เป็นที่รู้ และยอมรับกันว่า มี “หนี้นอกระบบ ” เกิดขึ้น  พอกพูนจนกำลังซื้อภายในประเทศลดลง ยิ่งเจอสถานการณ์โควิด-19 เข้ามาซ้ำเติม จนหลายภาคอุตสาหกรรม-ภาคบริการ ยังไม่ฟื้นตัว และโลกใบนี้ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

คำถามถัดมา คือ เมื่อรู้ว่ามีหนี้นอกระบบ แล้วใยรัฐบาลไม่มีมาตรการใดๆ ในการทำหนี้น้อยลง หรือ นายทุนปล่อยให้มีเงินกู้ กลายเป็นผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่เขารู้ตัวตนกันว่า ใครเป็นใคร ส่วนฝ่าย “ผู้กู้ ” ก็เห็นๆกันว่าเป็นใครกันบ้าง มาตรการประชิดตัว ที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีการตลาดเข้ามารองรับ จากหลายหน่วยงาน ที่ใช้งบประมาณ หากมีการบูรณาการ กันอย่างจริงจัง น่าจะ “เป็นคุณ” กับประเทศชาติ ในระยะยาว

กระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายให้มาจัดการเรื่องนี้ ผ่านไปทาง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ล่าสุด ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกมารายงาน เป็นผลงาน เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ว่า

มีลูกหนี้นอกระบบเข้ามาลงทะเบียน จำนวน 1.34 แสนราย  และมีเจ้าหนี้ มากกว่า 1 แสนราย มูลหนี้ กว่า 8,966 ล้านบาท มีการไกล่เกลี่ย สำเร็จแล้ว 7,297 ล้านบาท และ ยังเปิดให้ลูกหนี้ลงทะเบียน จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

ความคาดหวังของลูกหนี้ คือ รัฐบาลจะไกล่เกลี่ย ให้ เจ้าหนี้ ยกหนี้ให้…

แต่ในความเป็นจริง นโยบายนี้ “ไม่มี การยกหนี้ให้ ” แต่ประการใด

บนโต๊ะเจรจา ที่เชิญ “เจ้าหนี้ ” มาพบกับ “ลูกหนี้ ” คือ การเจรจา ลดดอกเบี้ย คงไว้เฉพาะ “เงินต้น ”  ที่ลูกหนี้ ยังต้องชำระคืน นี่คือ ดีลที่ดีที่สุด ในการไกล่เกลี่ย รองลงมาคือ การลดดอกเบี้ย ซึ่งลดลงเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ว่ากันว่า ดอกโหดมาก บางราย 30 % ต่อเดือน หักดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้าก็มี เช่น กู้เงิน 100 บาท หักดอกเบี้ยไว้ทันที 30 บาท คือจ่ายให้ลูกหนี้ 70 บาท

ข้อมูล ในทางปฏิบัติ พบว่า “เจ้าหนี้ ” ไม่ค่อยมาเจรจา ถึงหน่วยงานราชการเชิญแล้วก็ไม่มา ในพื้นที่เขารู้ๆกันว่า ใครเป็นใคร คิดกันไปไกลอีกว่า นายทุนเหล่านี้ อาจมีช่องทางนำเงินไปลงทุนในทิศทางสีเทาอื่นๆ ไม่ปล่อยกู้อีกแล้ว เพราะทางการกวนใจ

ส่วน “ลูกหนี้ ” ก็ชะเง้อ รอความหวัง แต่ยังคงเป็นหนี้ต่อไป ตราบใดที่ยังไม่ลุกขึ้นมาสู้ชีวิต ปลดหนี้สินของตัวเอง

สภาพรุงรัง ไม่ต่าง “ลิงแก้แห

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง