ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดบูธนิทรรศการฯในงานวันเกษตรภาคอีสาน

LINE_ALBUM_งานเกษตรภาคอีสาน 2567_240126_11
ads2500x300

เปิดแล้ว งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. มีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีนายจิรศักดิ์  สีหามาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 10 วัน

ในงานนี้ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดบูธนิทรรศการด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาทิ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร, เตาชีวมวล, เตามหาเศรษฐี, เตาย่างแบบถัง 200 ลิตร, ผลิตภัณฑ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง