ผู้ว่าฯ เอาจริง สั่งปิด “เดอร์มูน มิวสิคบาร์” สถานบริการ ขายสุราไม่มีใบอนุญาต ใกล้มหาวิทยาลัย

IMG_8661
ads2500x300

เวลา 16.30 น.วันที่ 24 มกราคม 2567 พ.ต.ท.เมธี  ศรีวันนา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น นำหนังสือ จังหวัดขอนแก่น ที่ 392/2567 เรื่อง สั่งปิด ร้าน “ the moon music bar “ หรือ เดอะมูนมิวสิคบาร์ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 12 ซอยอิงมอ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาซึ่งเป็นเขตพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้ามให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก ซึ่งหนังสือปิดสถานบริการดังกล่าว ลงนามโดย นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

พ.ต.ท.เมธี  ศรีวันนา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองขอนแก่น   กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 02.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เดอร์มูน มิวสิคบาร์” ตั้งอยู่เลขที่ 444หมู่ที่ 12 ซอยอิงมอ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมมีเสียงเพลงให้นักท่องเที่ยวฟัง ตรวจสอบแล้วไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราพร้อมตรวจยึดของกลาง

จากนั้นจึงได้จับกุมผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านในข้อหา จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายกำหนด นำตัวส่งหนพกงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ดำเนินคดีตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อทราบและพิจารณาความผิดขอร้านดังกล่าว

จังหวัดขอนแก่น พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า ร้าน “THE MOON Music bar หรือ เดอร์มูน มิวสิคบาร์” โดยเจ้าของร้านฯ มีพฤติการณ์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ใช้บริการทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตขายสุราและเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั่งดื่มกินเครื่องดื่มแอลกอฮล์ภายในร้านโดยการจำหน่ายพร้อมเปิดดนตรีให้ผู้ใช้บริการฟังทั้งยังขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายกำหนด จึงถือว่าเจ้าของร้านเปิดให้บริการเป็นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ คล้ายกับสถานบริการ จงใจฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยขายสุราโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมาย ขายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา (Zoning) ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จนถูกชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกุมและดำเนินคดีหลายครั้ง

เป็นสถานที่ที่มีการกระทำผิดโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 155 ประกอบกับฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ข้อ 4 (4) และข้อ 6 วรรคสี่ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ข้อ 2 อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558๒๒/ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 6 วรรคสี่

จึงสั่งปิดร้าน “THE MOON Music bar หรือ เดอร์มูน มิวสิคบาร์” สถานประกอบการที่เปีดให้บริการในลักษณะที่คล้าย กับสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาซึ่งเป็นเขตพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอยอล์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง