มข.จัดใหญ่งานวันเกษตรภาคอีสาน 67 เนรมิตพื้นที่นับพันไร่เป็นแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมโชว์นวัตกรรมและผลงานวิจัยทางการเกษตรมากมาย

IMG_7764
ads2500x300

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 10 ม.ค.2567 ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข.  เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ซึ่ง มข.กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. –  4 ก.พ. 2567 ที่ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด ”เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล“ โดยมี รศ. ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน, นายไกรสิงห์ ชูดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3, นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์เขต 4, นายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,ประชาชนที่สนใจ และ สื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  งานวันเกษตรภาคอีสานเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลทางด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย เศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน  โดยการจัดงานเมื่อปี 2566 มีประชาชนเข้าเที่ยวชมงานรวมกว่า 560,000 คน หรือโดยเฉลี่ยวันละ 56,000 คน และมีเงินทุนหมุนเวียนภายในงานมากกว่า 500-600 ล้านบาท

ขณะที่  รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 32 ของการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานในส่วนของพื้นที่จัดงาน คณะได้เนรมิตพื้นที่บริเวณทิศใต้ของอุทยานเทคโนโลยีการการเกษตร เพื่อจัดทำเป็นแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว (KKU Smart Flower Farm) ซึ่งประกอบไปด้วยแปลงดอกคัตเตอร์ ทานตะวันแคระ และทุ่งดอกคอสมอส

“ในส่วนของพื้นที่จอดรถ ได้มีการเปิดพื้นที่บริเวณฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และบริเวณทิศตะวันออกของบริเวณจัดงานเป็นลานจอดรถเพิ่มเติม สามารถจอดได้ทั้งรถบัสขนาดใหญ่และรถยนต์ส่วนตัว รองรับจำนวนผู้ที่มาเยี่ยมชมงานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดียิ่ง และมีการราดน้ำส่าเหล้าเพื่อเป็นการลดฝุ่นละออง รวมทั้งมีการให้บริการรถรางนำเที่ยวบริเวณรอบ ๆ พื้นที่จัดงานอีกด้วย

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง