ของขวัญปีใหม่ : เงินเรา จัดมาให้เรา

ของขวัญปีใหม่ : เงินเรา จัดมาให้เรา
ads2500x300

“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

มาทบทวนกันหน่อยนะ ว่า ปีใหม่-2567 ที่ผ่านมา “รัฐบาลเศรษฐา” จัดอะไร ที่เขาเรียกว่าเป็น “ของขวัญ” ให้ พวกเรา-คนไทยมาบ้าง…..

และต้องยอมรับว่า รัฐบาลชุดนี้ เขาใช้ “สื่อ” แบบ “ใช้เป็น” เมื่อเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้า อาจด้วยความเก๋าส์เกมส์ ผสมวิญญาณของความเป็น “นักการเมือง” การทำมวลชน จึงกลมเกลี้ยง และกลมกล่อม อย่างที่เห็น

เริ่มกันที่ กระทรวงแรงงาน กลุ่มเป้าหมาย คือ คนทำงาน มากกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ มักเป็นกลุ่ม คนผู้ใช้แรงงาน  มีรายการ ฟรี ให้หลายอย่าง เช่น ตรวจสุขภาพคน สุขภาพรถยนต์ อบรมฝึกอาชีพออนไลน์ ปลดหนี้ วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท เป็นอาทิ

กระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมาย คือ คนเดินทาง เช่น ทำพาสปอร์ต รวดเร็ว ทำทุกวันไม่มีวันหยุด แปลเอกสารให้ ฟรี เป็น อาทิ

กระทรวงพาณิชย์ กลุ่มเป้าหมาย คือ พ่อบ้าน แม่บ้าน กระทรวงนี้ จัดว่าเป็น “นักขาย” เป็น “นักการตลาด”  ต้องขายสินค้า ให้ประเทศ จึงต้องออกมา ลดราคาสินค้า ให้ซื้อกันได้ในราคาถูก ซุ้มเมกกะเซลล์ ได้ผลเสมอ ไข่ น้ำปลา ราคาถูกถูก มุกเดิมๆ ทุกยุค ใช้ได้ผลเสมอ เป็น อาทิ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม กลุ่มเป้าหมาย เป็น คนรุ่นใหม่ ในโลกออนไลน์ มาลดราคา เช่นกัน จัดจุด ฟรี WIFI , เหมาจ่าย ใช้งานได้ทั่วโลก เป็น อาทิ

กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ ลดค่าหนังสือ ลดดอกเบี้ยสินเชื่อ  กระทรวงนี้ ดูแล “กลุ่มนายทุน” คงจะให้ฟรี ไม่ได้ อย่างมากสุด โปรแรง น่าจะเป็นเพียงการเร่งรัด ความเร็ว เรื่องการติดต่อหน่วยงานราชการก็ถือว่า เป็นการลดราคา ให้โข ล่ะ เพื่อต้นทุนทางธุรกิจ ดอกเบี้ย เดินทุกวัน

สำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มเป้าหมาย กระจายไปทั่วประเทศ  เพราะกำกับดูแล หลายหน่วยงาน อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ , สคบ., อสมท., สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาพิงนคร(องค์การมหาชน),สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)  มักเป็นการจับมือ กับภาคเอกชน ทำกิจกรรม หลายอย่าง อาจใช้งบประมาณ ควบคู่กับแรงสนับสนุนจากภาคเอกชน เป็น อาทิ

รายการ “ของขวัญ” ปีใหม่ 2567 ที่ผ่านมา พบว่า มักจะใส่ภาพของ “เจ้ากระทรวง” เข้าไปด้วย  ที่จะช่วยเป็น “ภาพจำ” ในผลงาน ให้ ชาวบ้าน ชาวเมืองได้เห็น

แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ………..
ราคาการให้บริการที่ลดลง คือ “การสูญเสีย รายได้ของรัฐ
การให้บริการ ฟรี คือการ มี “งบประมาณแผ่นดิน” เข้าไปทำงาน

ทุกนโยบาย กำกับ โดย “รัฐมนตรีกระทรวง” นั้นๆ มีอำนาจ สั่งการได้ เพราะจัดว่าเป็น ตัวแทนจากราษฎร์ ในวันไปเลือกตั้ง ด้วยเสียงข้างมาก ในการจัดตั้งรัฐบาล

บรรทัดสุดท้าย คือ การบริหาร เงินของเรา จัดสรรมาให้เรา โดยนักการเมือง ที่อาสา พวกเราเข้ามาทำงาน หาใช่เงินส่วนตัวของ นักการเมือง หรือรัฐมนตรี เหล่านี้ไม่…..

ดังนั้น ไม่ใช่บุญคุณต่อกัน  เพราะเป็น “หน้าที่” ตามมาด้วย “ความรับผิดชอบ” หากเกิดอะไรที่ผิดพลาดตามมา พวกเขา-นักการเมือง ก็ต้องรับผิดชอบ ตามกฎหมายบ้านเมือง ตามที่ลงลายมือชื่ออนุมัติและรูปที่แปะ ไว้ เช่นกัน

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง