พานิชย์ขอนแก่นจัดหาผู้ประกอบการมารับซื้อข้าวเปลือกเพื่อให้เกิดการแข่งขัน

Untitled_1.54.3_0
ads2500x300

จังหวัดขอนแก่น จัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 ครั้งที่ 1 จัดหาผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และเป็นไปตามความต้องการของตลาด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ธ.ค. 66 ที่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น จำกัด ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 ครั้งที่ 1

นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกนั้น เป็นมาตรการหนึ่งที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดหาผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และมีการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอน การซื้อขาย ทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ระบบการซื้อขายแบบตลาดกลาง เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาระบบตลาดรวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาสนใจพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกอย่างจริงจัง และให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จะมีทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น จำกัด เลขที่ 315 หมู่ 2 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566 ณ สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด (สาขาสะอาด) ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 1 มีผู้ประกอบการโรงสีเข้ามารับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 6 ราย ได้แก่ หจก.โรงสีคูณทองพืชผล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ท่าข้าวนาคูณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โรงสีกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โรงสีแสงทองไรซ์กรุ๊ป จ.อุดรธานี และ บริษัท อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด จ.กาฬสินธุ์

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง