ขอนแก่น เปิดแล้วงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหมนานาชาติ

IMG_5519
ads2500x300

จังหวัดขอนแก่นเปิดงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหมนานาชาติ ไทย จีน สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชาและการจับคู่ธุรกิจ KHON KAEN World Silk and Craft Festival 2023 ยกระดับหัตถศิลป์ไทย ส่งเสริมการตลาดผ้าไหม ซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรม

ชมคลิป

ภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2566 และการจับคู่ธุรกิจ KHON KAEN World Silk and Craft Festival 2023″ จัดขึ้นที่อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าชั่วคราว (โดมปรับอากาศ) ด้านข้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2566 มีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางหลิว หง เหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ท่านสมบัติ เพ็งพะจัน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะผู้แทนเมืองพี่เมืองน้อง นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน  มีผู้ประกอบการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมจำนวน 60 คูหา จัดแสดงและจำหน่ายระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2566 รวม 10 วัน 10 คืน

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกิจกรรมในวันนี้ จังหวัดขอนแก่น เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าไหมในการสร้างมูลค่าและสื่อถึงภาพลักษณ์ของประเทศ เปรียบเสมือนการจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง เป็นอีกหนึ่งความพยายามของจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยยกระดับงานหัตถศิลป์ของไทย สร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของงานผ้าไหมซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรมไทย ความสำคัญ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาท่องเที่ยว จะได้ร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมผ้ามัดหมี่ และงานฝีมือ เป็นข้อมูลเพิ่มเติม ให้เป็น “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ “เชิงประจักษ์ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งและมั่นคงต่อไป

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีการออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของผู้ประกอบการ 60 คูหา ประกอบด้วย คูหาของผู้ประกอบการผ้าไหมของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ คือ เวียดนาม  ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และจีน คูหาของผู้ประกอบการผ้าไหม/ผลิตภัณฑ์ไหม ของจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมได้มีเวทีเพื่อใช้ในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหมที่มีอัตลักษณ์ไทยแท้ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการผ้าไหมจังหวัดขอนแก่นกับสมาชิกเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่และผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่เข้าร่วมงานและเจรจาธุรกิจกับทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ และการประกวด Young Designer ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นห้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง