ชาวขอนแก่นเข้ารับการฉีดวัคซีนรอบใหม่คึกคัก

news2021_Facebook1
ads2500x300

      เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโคสิด-19 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ และเข้ารับยืนยันการฉีดวัคซีนทยอยเดินทางมารับบริการการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยในวันนี้นอกจากผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในกลุ่มองค์กรหรือหน่วยงาน รวมไปถึงบุคลากรด่านหน้า และกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงมีกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้า-แม่ค้า คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง คนขับรถแท็กซี่ คนส่งน้ำแข็ง รวมไปถึงกลุ่มคนให้บริการแบบเดลิเวอรี่ ที่ได้มีการลงทะเบียนผ่านหอการค้า จ.ขอนแก่น เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน

        นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น กล่าวว่า วัคซีนที่ดีที่สุดคือการที่ทุกคนได้รับวัคซีนที่เร็วที่สุด ตามการจัดสรรและบริหารจัดการการเข้ารับวัคซีน ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการให้บริการวัคซีนแบบใหม่ตามที่ ศบค.กำหนด ซึ่งหน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ติดป้ายประกาศและแนะนำวัคซีนเพื่อทำความเข้าใจให้กับผู้ที่เข้ารับวัคซีนได้รับทราบ ซึ่งชาวขอนแก่นนั้นยินดีและเชื่อมั่นในระบบการบริการสาธารณสุขของไทย และเข้ารับการฉีดวัคซีนตามการจัดสรรของรัฐ อย่างพร้อมเพรียง ตามจำนวนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนกำหนดเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในเขต จ.ขอนแก่น ให้มากที่สุด

        “หอการค้าได้นำพ่อค้า แม่ค้า คนขายไอติม คนขายน้ำปั่น คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง คนขับสองแถว คนขายชานมไข่มุก พนักงานบริการลูกค้าที่เป็นด่านหน้าที่จะต้องพบปะกับลูกค้า หรือให้บริการในด้านต่างๆ ได้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามการจัดสรรของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้กับเมือง จนนำไปสู่ภูมิคุ้มกันหมู่ที่ชัดเจน ซึ่งร้านค้าใด หรืองานบริการด้านใด ที่พนักงานฉีดวัคซีนแล้ว ก็จะแสดงถึงคสามมั่นใจและเชื่อมั่นในภาคเศรษฐกิจที่ทุกคนกล้าซื้อ กล้าขาย กล้าที่จะออกมาใช้จ่าย ในทุกพื้นที่ของจังหวัด และทุกคนเข้าใจและมั่นใจในการแพทย์ของไทย แม้จะมีการปรับรูปแบบวัคซีน แต่ก็มีผลงานวิจัยที่ยืนยันจนเกิดความเชื่อมั่นในภาพรวม”

        นายชาญณรงค์ กล่าวต่ออีกว่า ภารเอกชนได้ให้การสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์ในการเชื่อมประสานระหว่าง โรงพยาบาล และโรงแรมในการจัดตั้งฮอตพิเทล ที่วันนี้เพิ่มอีก กว่า 200 เตียง ที่เป็นตวามร่วมมือระหว่างโรงแรมโฆษะ และ โรงแรม ไอ โฮเท็ล กับ รพ.ราชพฤกษ์ เพื่อให้การรองรับและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งจัดเป็นระยะที่ 2 ของฮอตพิเทลของจังหวัด หลังจากที่ระยะที่ 1 ได้จัดตั้งฮอตพิเทล ระหว่างโรงแรมลาวิลล่า และโรงแรมดีมา กับ รพ.ขอนแก่น มาแล้ว ดังนั้นจากสถานการณ์ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นฮอตพิเทลจะแบ่งเบาภาระงานและรับมือกับจำนวนผู้ป่วยได้รวดเร๋วตามระบบที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางเอาไว้

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง