ขอนแก่น-คนไหนผอ.รพ.แปลงโฉมเป็นคนทำความสะอาดวันส้วมโลก

2023-11-22
ads2500x300

คนไหนผอ.รพ.ขอนแก่น บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ วันส้วมโลก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำทีมแปลงโฉมเป็นคนทำความสะอาดจนแยกไม่ออก เจ้าหน้าที่ได้ทีสั่งทำทุกห้อง จัดเต็มอุปกรณ์ทำความสะอาดครบมือ รณรงค์ให้ตระหนักการป้องกันเชื้อโรคและใช้ชีวิตแบบ New Normal อย่างน้อยรวรล้างส้วมเดือนละครั้ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 พ.ย.2566 ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัลรานักูลเกียรติ ผอ.รพ.ขก.นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เนื่องในวันส้วมโลก “Big Cleaning Day” และรณรงค์ “วันส้วมโลก World Toilet Day”ประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน แกนนำ 5ส. บุคลากรจิตอาสา ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งภายหลังผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นกล่าวเปิดกิจกรรมวันส้วมโลกบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ได้นำทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่น แปลงโฉมอาวุธครบมือ เป็นพ่อบ้านแม่บ้านทำความสะอาดของโรงพยาบาล จนแยกไม่ออกว่าคนไหน ผอ. คนไหนพนักงานทำความสะอาด ก่อนที่ ผอ.จะนำทีมถืออุปกรณ์ทำความสะอาดในห้องน้ำบุก ลุยขัดโถส้วมทันที พร้อมทั้งมีพนักงานทำความสะอาดเป็นผู้แนะนำ จนมีเสียงแซวมาว่า ได้ทีแล้ว ให้ทำทุกห้องเลย ก่อนที่ ผู้บริหารจะช่วยกันล้างส้วมจนเสร็จ

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กิจกรรม “Big Cleaning Day และรณรงค์ “วันส้วมโลก World Toilet Day” ได้นำทีมบคลากรจากส่วนต่างๆ มาร่วมกันทำความสะอาดและล้างส้วม เพราะถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่องและจริงจังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ส่วน 5 ส. เป็นพื้นฐานของระบบงานคุณภาพทุกระบบ ที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยวิธีที่ง่ายประหยัด แต่คุ้มค่า

“กิจกรรม 5 ส. จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ตัวผู้ทำ5 ส. จะได้รับประโยชน์โดยตรงก่อนผู้ใดทั้งหมด เพราะนอกจากจะทำให้งานที่ทำมีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและทำให้มีสุขภาพจิตดีขึ้นอีกด้วย ส่วนประโยชน์ต่อผู้รับบริการ คือ การได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการให้บริการของโรงพยาบาลมากขึ้น ประโยชน์ต่อหัวหน้าหน่วยงาน คือ ได้ลูกน้องที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ มีความรัก สามัคคี และร่วมกันทำงานเป็นทีม และท้ายที่สุด ประโยชน์ต่อหน่วยงานและประโยชน์ต่อโรงพยาบาล คือ ได้สิ่งแวดล้อมที่ดี”

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวอีกว่า ปีนี้ ได้มีการรณรงค์สัปดาห์ส้วมโลกภายใต้แนวคิด “เร่งรัดพัฒนาปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจดูแล ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง ตามแนวทางการใช้ชีวิตแบบ New Normalวิถีชีวิตใหม่ ห่างไกลโรค COVID-19 โดยการรักษาระยะห่างระหว่างรอใช้ส้วมสาธารณะ 1-2 เมตร การปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครั้ง ไม่ขึ้นเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังใช้ส้วม ส่วนการดูแลทำความสะอาดส้วมสาธารณะ ควรเน้นและเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดเสี่ยง ซึ่งเป็นบริเวณที่สัมผัสร่วม เช่น ที่รองนั่งโถส้วมที่จับสายฉีดชำระ ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ กลอน ลูกบิดประตู หรือที่กดโถส้วม โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค การทำความสะอาด พัฒนา และปรับปรุงส้วมภายในโรงพยาบาลให้สะอาด และได้มาตรฐาน HAS นับว่าเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลทุกแห่งต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะส้วมที่บริเวณอาคาร ผู้ป่วยนอก หรือบริเวณเรือนพักญาติซึ่งมีประชาชน ผู้ป่วย ญาติมาใช้บริการในแต่ละวัน เป็นจำนวนมาก ส้วมจึงต้องสะอาด เพียงพอและปลอดภัยต่อการใช้บริการ

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง