“พรรคการเมือง” ต้องรับผิดชอบ “นักการเมือง” ในสังกัด

IMG_5087
ads2500x300

“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

เมื่อกติกา ของบ้านเมือง ระบุว่า “นักการเมือง” ต้องสังกัด “พรรคการเมือง” จึงมีคำพ่วงท้ายออกมาว่า  “พรรคเลือกคน ประชาชน เลือกพรรค

เป็น สองคำที่สะท้อนกันไปมา เพื่อส่งต่อ ระบบการปกครองบ้านเมืองผ่านระบบ “ตัวแทน” ที่เข้ามาบริหารประเทศชาติ

การจัดตั้งพรรคการเมือง จึงเกิดขึ้น ภายใต้การกำกับ ของสำนักการคณะกรรมการการเลือกตั้ง-กกต. ตามที่รู้กัน

ครั้น เมื่อเกิดประเด็น ขึ้นในสังคม กับ มนุษย์ที่เสนอตัวมาเป็นตัวแทน ทำงานให้พี่น้องประชาชน ในแต่ละเขตการเลือกตั้ง 1 คน ต่อ 1 เขต เมื่อมี 400 เขต เราจึงมี สส. 400 คน ไงล่ะ….

และเมื่อใช้ ประเทศ เป็นเขตเลือกตั้ง จึงมี คะแนนเสียง ด้วยการลงคะแนนให้พรรคการเมือง และมีสัดส่วนกัน ตามจำนวนเสียงของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง กลายเป็น สส.บัญชีรายชื่อ ตามที่พรรคการเมืองเรียงลำดับไว้

เมื่อเราเข้าใจกันดี อยู่แล้วว่า การบริหารประเทศ คือ การใช้บุคลากร หรือ ใช้คน เข้ามาบริหารจัดการประเทศ มีนโยบายในการบริหารทรัพยากร ของประเทศ อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีข้าราชการ กว่า 2 ล้านคน เป็นตัวขับเคลื่อน บวกกับพลัง ของภาคเอกชน จึงจะเกิดมรรคผล ตามที่พวกเราได้เห็นกัน

อยู่มา วันร้าย คืนร้ายตัวแทน ของพรรคการเมือง ทำเรื่องเสียหาย ต่อชาติ บ้านเมืองอาทิ เกิด กรณีทุจริต คอรัปชั่นทำผิด ติดคุก มีให้เห็นกันแล้ว  การกระทำผิดศีลธรรมคุกคามทางเพศ ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น  จึงเป็นที่โจษจัน และมีคำถามกันไปทั่ว ว่า…..

นี่เป็นความผิด เฉพาะตัว ที่ต้องรับโทษทัณฑ์ไป หรือ พรรคการเมืองต้นสังกัด ต้องออกมารับผิดชอบด้วยไหม ?

ถอดรหัส รากของเรื่อง ว่า “พรรคเลือกคน ประชาชน เลือกพรรค” ดังนั้น พรรคการเมือง ที่ชอบออกมาให้ข่าวว่า จะเป็น “สถาบันทางการเมือง” นั้น ควรทำหน้าที่ ในการเลือกคน สรรหาคนดี มีความรู้ มีจริยธรรม

เมื่อคนที่พรรคการเมือง นั้นๆ กระทำผิด พรรคการเมือง จึงควรรับผิดชอบ ด้วย เช่นกัน

ส่วนการรับผิดชอบ ด้วยการใด “จิตสำนึก” จะเป็น ผู้กำหนด  คำพระท่านก็บอกไว้ว่า “ทุกอย่าง เริ่มได้ด้วยตัวเรา”……

………………………

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง