นายกฯเล็งขึ้นเงินเดือนข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐ สั่งเร่งรัดศึกษาความเหมาะสมด่วน

IMG_3823

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ์ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า มติ ครม.วันที่ 31 ต.ค.66 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งรัดศึกษาความเหมาะสม การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและ ขึ้นเงินเดือน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ โดยระบุว่า รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างรายได้ สร้างชีวิตของไทยให้มีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรม สอดคล้องและเพียงพอต่อปัจจัยด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

พร้อมแนบสำเนาเอกสารด่วนที่สุด ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่องการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่รัฐ ดังเอกสารที่แนบนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง